วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศใต้แถวบน ช่องที่ 1 (ช่องขวาสุดแถวบนของฝาผนังทิศใต้) เขียนเรื่องราวในชกดกเรื่องรัตนะแสงเมือง โดยเขียนเริ่มเรื่องบริเวณแถวบน (ด้านขวา ช่องที่ 1) ซึ่งมีด้วยกันสองเหตุการณ์ โดยช่างเขียนเขียนเส้นแบ่งสีเทาเข้มกั้นเรื่องราวไว้ ซึ่งแต่ละเหตุการณ์เเรกด้านซ้ายมือ เขียนเรื่องราวในตอนที่เจ้ารัตนะแสงเมืองออกไปประพาสป่า ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “อันนี้แม่นเจ้าแสงเมืองไปแอ่วป่าแลอี่สาวเหย” แปลได้ว่า “อันนี่คือเจ้าแสงเมืองไปประพาสป่า” ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านขวา เป็นเหตุการณ์ในตอนถวายเพลิงพระศพพระเจ้าสัญชัย ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่หลายชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรบริเวณด้านซ้ายปราสาทพระศพ อ่านได้ความว่า “ตุ๊บังสกุลพญาสัญไจย” แปลได้ความว่า “พระสงฆ์บังสุกุลพระศพพระเจ้าสัญชัย” ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านขวาของปราสาทพระศพ อ่านได้ความว่า “นางสาวดีส่งสการผัวแล” แปลได้ความว่า “นางสาวดีปลงศพสามี คือพระเจ้าสัญชัย” และชุดอักษรบริเวณด้านบน (เหนือเด็กชาย) อ่านได้ว่า “เจ้าแสงเมืองแล” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านซ้าย (บริเวณที่คนจุดประทัด) อ่านได้ความว่า “ส่างคําจิบอกไฟม้า” แปลได้ความว่า “ทิดคําจุดลูกหนู” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณกลางภาพ (บริเวณที่มีชายสองคน) อ่านได้ความว่า “อกแตกปุ้นผ่อดู้” แปลได้ความว่า “อกจะแตก ดูนู้น”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels