วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณช่วงบนของของภาพเขียนในช่องนี้ เขียนเป็นภาพบ้านเรือน หมู่บ้าอุตคาม ในภาพหญิง 2 คนอยู่ที่ท่าน้ำ ซึ่งน่าจะเป็นหญิงชาวจีน สวมใส่เสื้อด้วยผ้าลวดลายแบบจีน มีลักษณะเป็นเสื้อคอกลมแขนยาว สาปเสื้อทับด้านข้าง เป็นเสื้อตัวหลวม ใส่กางเกงตัวหลวมขายาว เกล้าผมแบบหญิงชาวจีนและทัดดอกไม้ขนาดใหญ่ไว้บนศรีษะ บริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่หลายชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรบริเวณด้านขวา (ส่วนบน) อ่านได้ความว่า “อันนี้เป๋นบ้านอุตตกามตี้เจ้าแสงเมืองลงเล่นเฮือนั้นแล” แปลได้ว่า “ที่นี้คือหมู่บ้าน อุตคามที่เจ้าแสงเมืองมาเล่นเรือ” ถัดลงมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านบน (เหนือหญิงชาวจีนที่นั่งอยู่บนท่าเรือด้านขวา) อ่านได้ความว่า “นางจี๋น” แปลว่า “ผู้หญิงชาวจีน”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading