วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเรื่องราวบนปราสาทของพระเจ้ากิญจา บริเวณด้านในปราสาทเขียนภาพพระเจ้ากิญจา และพระมเหสี ประทับอยู่ บริเวณนี้ (ด้านบนพระเจ้ากิญจา) มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “พญากิ๋ญจ๋า”แปลได้ว่า “พระเจ้ากิญจา” พระ

ปราสาทหลังนี้เป็นปราสาทรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาผสมพม่า ด้านในปราสาทตกเเต่งด้วยพระวิสูตร (ผ้าม่าน) เป็นผ้าที่มีลวดลายสวยงาม คาดว่าน่าจะเป็นผ้าที่รับอิทธิมาจากต่างประเทศ ส่วนบริเวณลานระเบียงด้านหน้าปราสาท มีเหล่าเสนาอมาตย์เข้าเฝ้าอยู่ 

พระเจ้ากิญจาทรงแบบกษัตริย์ คือ สวมกระบังหน้ามีกรรเจียกคือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกล้า และสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขนล้วนทำจากทองคำ นุ่งสนับเพลา คือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้งมีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวระหว่างชายแครง มีแถบผ้าปลายงอนหุ้มปลายขากางเกงทั้ง 2 ข้าง นุ่งโจงทับ ปัจจุบันยังหมายถึงกางเกงด้วย ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสนับเพลา ส่วนพระมเหสีแต่งกายแบบสาวชาวไทยวนในราชสำนักล้านนา คือ นำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบหรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นตีนจก คือซิ่นต๋าที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ไว้ผมมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง”ไว้กลางศีรษะมัดมวยด้วยสร้อยคำ หรือสร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป สวมสร้อยคอและกำไลทองคำ ประทับนั่งราบอิงหมอนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มีการปักลวดลายที่หน้าหมอนอย่างสวยงาม หมอนแบบนี้ในล้านนาเรียกว่า “หมอนสี่” บริเวณด้านหน้าปราสาท เขียนภาพคนโฑน้ำ หรือ “น้ำต้น” ในภาษาล้านนา มีขันน้ำทองคำครอบด้านบน ส่วนเหล่าเสนาอำมาตย์สวมเสื้อคอตั้งแขนยาว บางคนมีผ้าคาดที่พุง ไว้ผมทรงมหาดไทย ซึ่งน่าจะรับอิทธิพลมาจากกรุงเทพ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels