วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศใต้ แถวบนช่องที่ 2 (ด้านขวา) เป็นเรื่องราวในตอนที่เจ้ารัตนะแสงเมืองเสด็จประพาสป่า เพื่อล่าสัตว์ และพลัดหลงกับเหล่าเสนา ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับไว้หลายชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรบริเวณมุมขวาด้านล่าง อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองมาแอ่วป่าลวดมาจวบใส่กวางคําไปลวดปั๊ดหมู่เสนาอามาตย์ไปวันนั้นแม่นหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าแสงเมืองมาประพาสป่าได้พบกวางทองคํา แล้วพลัดกันกับเหล่าเสนาอํามาตย์ไปในวันนั้น” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านบน (ฝั่งขวาด้านบนสุด)  อ่านได้ความว่า “เขาผ่อหน้าเจ้าแสงเมืองบ่หันไหนแล” แปลได้ความว่า “ตามหาร่องรอยของเจ้าแสงเมืองไม่เจอ”

 ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านบนของชายที่เดินก้มหน้าอยู่ อ่านได้ความว่า “ผ่อหาฮอย” แปลได้ว่า “ตามหาร่องรอย” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณกลางภาพ (บริเวณชายกำลังปีนเขา) อ่านได้ความว่า “เจ้าเหย” แปลว่า “เจ้าเอ่ย (เป็นเสียงร้องเรียกหาเจ้าแสงเมือง)” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านซ้าย (ส่วนบนของภาพ)  อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองไล่กวางคํามาแล” แปลได้ว่า “เจ้าแสงเมืองไล่ล่ากวางทองคำ” 

และชุดอักษรบริเวณส่วนล่าง (ด้านซ้าย) อ่านได้ความว่า “ม้าเจ้าแสงเมืองมาต๋ายเสียหนี้แล” แปลได้ว่า “ม้าของเจ้าแสงเมืองมาขาดใจตายที่นี้”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading