วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเรื่องราวในตอนที่เหล่าเสนาอมาตย์และทหาร ออกตามหาเจ้ารัตนะแสงเมือง ที่พลัดหลงเข้าไปในป่า ในช่องนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่หลายชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรบริเวณมุมขวาด้านล่าง อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองมาแอ่วป่าลวดมาจวบใส่กวางคําไปลวดปั๊ดหมู่เสนาอามาตย์ไปวันนั้นแม่นหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าแสงเมืองมาประพาสป่าได้พบกวางทองคํา แล้วพลัดกันกับเหล่าเสนาอํามาตย์ไปในวันนั้น” ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านบน (ฝั่งด้านขวาบนสุด) อ่านได้ความว่า “เขาผ่อหน้าเจ้าแสงเมืองบ่หันไหนแล” แปลได้ความว่า “ตามหาร่องรอยของเจ้าแสงเมืองไม่เจอ” ด้านบนชายที่เดินก้มหน้า อ่านได้ความว่า “ผ่อหาฮอย” แปลได้ว่า “ตามหาร่องรอย”

ในภาพเป็นภาพของเหล่าเสนาอำมาตย์และเหล่าทหาร แต่งกายแบบชาวไทยวนของล้านนา และชาวพม่า อาทิเช่น ภาพเขียนชาย (คนที่เดินสะกดรอยบริเวณกลางภาพ) แต่งกายแบบชายชาวไทยวนในล้านนา คือ เปลือยอกนุ่งผ้าที่มีลวดลายผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์พื้นดำตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนในแถบนี้ และสวมหมวกแบบชาวตะวันตก ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากกรุงเทพ ถัดมาเป็นภาพเขียนของชาย (คนที่ปีนต้นไม้) แต่งกายแบบชายชาวไทยวนเช่นกัน คือ สวมเสื้อคอตั้งแขนยาว นุ่งผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่าที่มีลวดลายสัตว์หิมพานต์ และไว้ผมทรงมหาดไทย ส่วนภาพเขียนของเหล่าทหารบริเวณด้านล่าง แต่งกายแบบชาวพม่า คือ สวมเสื้อสองชั้น สวมเสื้อคอกลมด้านในสวมเสื้อคลุมตัวยาวไว้ด้านนอกเรียกว่า “โต่หยี่น อิ๊งจี “  นุ่งโสร่งลายตาตาราง มีผ้าเคียนหัว การเคี่ยนหัวในลักษณะนี้เป็นแบบราชสำนัก เรียกว่าแบบ “เพาะโลง” มีหอกปักเป็นแนวด้านหลัง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels