วัดเวียงต้าทิศเหนือ

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศเหนือ แถวบนช่องที่ 2 เขียนเรื่องราวตอนหนึ่งของชาดกเรื่อง รัตนะแสงเมืองชาดก เขียนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอุทยานเมืองผาเงา ในตอนที่เจ้ารัตนะแสงเมืองส่งนกแขกเต้าไปหานางแมนเหลา ครั้นนั้นนางแมนเหลาได้มาพบนกแขกเต้าในอุทยาน นกแขกเต้าตัวหนึ่งพูดได้ดั่งคน สร้างความประหลาดใจแก่นางแมนเหลาเป็นอย่างมาก ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับจำนวนหลายชุด ประกอบด้วย อักษรล้านนาบริเวณด้านล่างของภาพ อ่านได้ความว่า “นางสองฅนนี้แม่น นางแมนเหลาใจ๊มาเอาดอกในอุนยานลวดมาจวบใส่นกแล ตั๋วเจ้าแสงเมืองใจ๊ไป” แปลได้ความว่า “นางสองคนนี้นางแมนเหลาได้ให้มาเอาดอกไม้ในสวนอุทยาน แล้วมาเจอนกแก้วตัวที่เจ้ารัตนะแสงเมืองใช้มาหา” ถัดมาชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านขวาบนของนกแขกเต้า อ่านได้ความว่า “นกเชื้อใดมาปากเหมือนฅนนั้นอี่” แปลได้ว่า “นกพันธุ์ไหน ทําไมมาพูดได้เหมือนคนนั้นเธอ” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณฝั่งซ้ายมือ (ข้างนางสนมทั้ง 2 คน) อ่านได้ความว่า “นายฅนงามพี่ขอเหน็บดอกพร่องนา” แปลได้ความว่า “น้องสาวคนสวยพี่ขอทัดดอกไม้ให้หน่อยนะ” และชุดสุดท้ายเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณกลางภาพ (ด้านบนนางแมนเหลา) อ่านได้ความว่า “เหน็บค็เหน็บก่าเจ้า” แปลได้ว่า “ทัดก็ทัดคะ”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading