วัดเวียงต้าทิศเหนือ

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนในชกดกเรื่อง ก่ำก๋าดำ ตอนหนึ่ง ความว่า “ครั้นเหล่าพญากว่าร้อยเข้ามาแข่งไขปริศนาปัญหาของนางเทพกัญญาและนางพิมพา อันว่าผู้แก้ปริศนาปัญหาได้ ท้าวพระยาพาราณสี จักมอบธิดาทั้งสองให้เป็นชายา ความนั้นลือเลี่ยงไปทุกหัวระเเหง จึงมีเจ้าพญากว่าร้อยเข้ามาไขปริศนา แต่ไม่มีผู้ใดสามารถไขปริศนาได้” บริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “พญาฮ้อยเอ็ดต๋น” แปลได้ว่า “พระยา 101 องค์” ครั้นนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งนามว่า ก่ำก๋าดำ สามารถไขปริศนาปัญหาของนางทั้งสองได้ เช่นนั้นพระยาพาราณสี จึงยกธิดาทั้งสองให้เป็นชายาของก่ำก๋าดำ นับแต่นั้น

พระยาทั้ง 101 องค์ แต่งกายคล้ายกับชายชาวกรุงเทพ คือ สวมเสื้อผ้าพื้นเรียบคอตั้งแขนยาว ไว้ผมทรงมหาดไทย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading