วัดเวียงต้าทิศเหนือ

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศเหนือ บริเวณแถวล่างช่องที่ 3 ถือเป็นเขียนช่องสุดท้ายในแถวล่าง เนื่องจากเป็นประตูทางเข้าประมาณ 1 ช่อง จึงทำให้ภาพเขียนในแถวล่างมีเพียง 3 ช่องเท่านั้น ซึ่งภาพเขียนในช่องนี้เป็นภาพเขียนในชาดกเรื่อง “ก่ำก๋าดำ” ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เขียนต่อจากช่องที่ 4 ในแถวบนของฝาผนังนี้ มีด้วยกันสองเหตุการณ์ ประกอบด้วย เหตุการณ์แรก (บริเวณฝั่งซ้าย) เป็นเหตุการณ์ในตอนที่เทวดานำเอาต้นงิ้วคำ (ต้นนุ่นทองคำ) จากในป่ามาไว้ใกล้ปราสาทพระยาพาราณสี  ครั้นนั้นก่อกำเนิดนางเทวีผู้หนึ่ง จากผลงิ้วคำ สร้างความประหลาดใจเเก่พระยาพาราณสีเป็นอย่างมาก เมื่อเห็นดังนนั้นจึงรับเอานางเทวีนั้นไว้ และตั้งชื่อให้ว่า “พิมพา” และโปรดให้ไปอยู่กับธิดาคนสุดท้องนามว่า “เทพกัญญา” ส่วนเหตุการณ์ที่สอง (บริเวณฝั่งขวา) เป็นเหตุการณ์ในตอนที่ก่ำก๋าดำที่ถูกลอยแพมาถึงเมืองพาราณสี จึงอาศัยที่เมืองพาราณสีเป็นการชั่วคราว ครั้นธิดาทั้งสองมีพระสิริโฉมงดงามดั่งเทพธิดา ทั้งยังมีพระปัญญาอันชาญฉลาด นางจึงถามปริศนาปัญหาขึ้นมา หากผู้ใดตอบได้นางทั้งสองจะยอมเป็นชายาของบุรุษผู้นั้น ดังนั้นผู้เป็นพระราชบิดาจึงรับสั่งให้เหล่าเสนาอำมาตย์ประกาศไปทั่วราชอาณาจักร “หากใครสามารถไขปริศนาของธิดาทั้งสองได้ จะยกให้เป็นภรรยาผู้นั่น ซึ่งมีพญานับร้อยจากหัวเมืองต่างๆมาแข่งไขปริศนา แต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถไขปริศนาของธิดาทั้งสองได้ ครั้นถึงคราวของก่ำก๋าดำ ด้วยบุญญานุภาพเเละสติปัญญาอันชาญฉลาด จึงไขปริศนาของธิดาทั้งสองได้สำเร็จ จึงได้ธิดาทั้งสองของพระยาพาราณสีเป็นชายานับแต่นั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels