วัดเวียงต้าทิศเหนือ

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนนายพราน 2 คน ขณะกำลังล่ากวาง พรานคนหนึ่งมือถือปืนคาบศิลา หรือปืนยาว อีกคนถือมีดลักษณะเหมือนกำลังชี้ไปที่กวางที่อยู่เบื้องหน้า บริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับไว้ อ่านได้ความว่า “หนานระมะ” แปลว่า “ทิดระมะ” และ “ต๊าวธนู” แปลว่า “ท้าวธนู”และอักษรล้านนาชุดสุท้าย ความว่า “ยิงตัวปู๊ ยิงตัวปู๊” แปลได้ความว่า “ยิงตัวผู้ ยิงตัวผู้”

พรานทั้งสอง แต่งกายแบบชายชาวไทยวนในล้านนา พรานคนซ้ายสวมเสื้อแขนกุดคนขวาใส่เสื้อแขนยาว ทั้งสองนุ่งผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือโจงกระเบน มีการสักยันต์ตั้งท้องน้อยจนถึงหัวเข่า หรือที่เรียกว่า “สักขาลาย” หรือ “สักเตี่ยวก้อม” ในภาพพรานคนซ้ายสักขาแบบลงหมึกพื้นดำ (การสักในลักษณะทึบด้วยหมึกสีดำ) ส่วนพรานคนขวาสักด้วยลวดลายสัตว์ในหิมพานต์ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในอดีตของชายชาวไทยวน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading