วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนหญิงสาวผู้หนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นหญิงสาวชาวไทยวนในล้านนา ลักษณะกำลังเกล้ามวย นำช่อดอกไม้ที่น่าจะทำจากเงินและหินสีมาทัดที่มวยผม บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “อีนายสีเวย” แปลได้ว่า “เเม่นางสีเวย” 

ทั้งนี้ภาพเขียนเเม่นางสีเวยภาพนี้ เขียนขึ้นมาด้วยองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายคล้ายคลึงกับภาพเขียนของคล้ายคลึงกับภาพ “นางสีไว” ในจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศตะวันออก (ด้านล่าง) ของวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน คือ การเเต่งกายแบบหญิงชาวไทยวนที่พบได้ทั่วไปในล้านนา คือ เปลือยอกนำผ้าที่มีลวดลายมาคล้องคอห้อยชายทั้งสองไปด้านหลัง นุ่งซิ่นต๋าต่อตีนแดง เกล้ามวยผมในแบบที่เรียกว่าทรง “ตั้งเกล้า” ไว้กลางศีรษะเจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือ ทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป สวมกำไลทองคำและไม่สวมรองเท้า

นอกจากนี้ยังมีชุดอักษรล้านนาที่เขียนขึ้นภายหลังจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรชุดแรก อ่านได้ความว่า “ดอกสลิด” แปลได้ว่า “ดอกขจร” และชุดที่สอง อ่านได้ความว่า “อย่าหยุบแต๊เน้อ” แปลได้ว่า “อย่าจับนะ”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels