วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณมุมล่างด้านขวา น่าจะเป็นส่วนเริ่มเล่าเรื่องในจิตรกรรมฝาผนังในช่องนี้ เขียนเรื่องราวในชาดกตอนหนึ่งความว่า “ครั้นนั้นก่ำก๋าดำได้ถอดรูปเสื้อทิพย์สีดํา ออกไปเที่ยวหาสาวในเมืองพาราณสี และเข้าไปในวัง ครั้นได้ปพบกับนางเทพกัญญาและนางพิมพา” บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ (บริเวณด้านล่างขวาฝั่งซ้ายของประตูวัง)  อ่านได้ความว่า “เจ้าก๋าดําลอกคราบไว้ไปหานางแล” แปลได้ว่า “เจ้ากาดําลอกคราบเสื้อทิพย์ผิวดําทิ้งไว้แล้วไปเที่ยวหาหญิงสาว” มุมล่างขวาบริเวณกำแพงวัง อ่านได้ความว่า “เจ้าก๋าดําไปแอ่วหาสองนางปี้น้องคืนมาแล” แปลได้ว่า “ก่ำก๋าดําไปเที่ยวหานางสองคนพี่น้องแล้วกลับคืนมา” 

ในภาพบริเวณประตูวัง จะเห็นก่ำก๋าดำถอดรูป คราบเสื้อทิพย์ผิวดําออก ปรากฎเป็นเจ้าชายรูปงาม เพื่อไปหานางเทพกัญญาและนางพิมพา และกลับมาใส่คราบเสื้อทิพย์ผิวดําเมื่อรุ่งสาง 

ก่ำก๋าดำทรงเครื่องแบบคล้ายกับเจ้าชาย เครื่องทรงทำมาจาดผ้ายกทอง คือสวมเสื้อคอตั้งแขนยาว นุ่งโจงกระเบน มีผ้าสีแดงขลิบชายด้วยดิ้นทองมาคล้องคอห้อยชายไปด้านหลัง ไว้ผมทรงมหาดไทย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading