วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเหล่าเสนาเเละทหาร ในตอนที่ปวละกะเสนาจัดยกพลออกมาจากเมืองพรหมทัต ตามรับสั่งของเจ้าเมืองพรหมทัต หมายที่จะมารบกับเจ้าราชบัญฑิต (ก่ำก๋าดำ) 

ในภาพเขียนภาพเหล่าเสนาและทหารถือมีดเเละบางกลุ่มถือปืน บางรายถูกกระสุนปืนยิงใส่ ล้มลงเสียชีวิต บริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ ประกอบด้วย ชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านซ้าย อ่านได้ความว่า “ป๋าลกะเสนาเอาริปนมาฮบเจ้าราชปั๋ณฑิตแล” แปลได้ว่า “ปาลกะเสนายกเอารี้พลมารบเจ้าราชบัณฑิต (ก่ำก๋าดำ)” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านบน (ข้างปืนใหญ่) อ่านได้ความว่า “ป๋าลกะเสนา” แปลได้ว่า “ปาลกะเสนา” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณกลางภาพ (ข้างคนตาย) อ่านได้ความว่า “ลูกอะม็อกปิ๊กคืนมาถูกคนต๋ายแล” แปลได้ว่า “ลูกปืนใหญ่ย้อนคืนมาถูกคนตาย” 

ปาละกะเสนาและเหล่าทหารแต่งกายแบบชายไทยวนในล้านนา คือ สวมเสื้อผ้าสีเรียบคอตั้งแขนยาว ปาละกะเสนามีผ้ามาคาดที่พุง นุ่งผ้าลายดอกและผ้าพื้นเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ“นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนในแถบนี้ ปาละกะเสนาสวมหมวกแบบชาวตะวันตก ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ ส่วนเหล่าทหารตัดผมสั้นทรงมหาดไทย และมีทหารอยู่หนึ่งคนไว้หนวดคล้ายชาวจีน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading