วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเหตุการณ์ตอนที่นางจันทะเทวีลอยไปขึ้นฝั่งที่เมืองมิถิลา และได้พบกับสองตายายสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ชานเมือง จึงได้ขออาศัยอยู่ด้วย 

ในภาพเขียนภาพนางจันทะเทวีกำลังยืนสลัดผ้าซิ่นอยู่ที่ริมฝั่งน้ำ ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ (บริเวณด้านข้างนางจันทะเทวี) อ่านได้ความว่า “นางจั๋นต๊ะออกจากนํ้าหนี้แล” แปลได้ว่า “นางจันทะเทวีขึ้นมาจากแม่นํ้าที่นี้” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนา (บริเวณใต้เรือน) อ่านได้ความว่า “นางจั๋นต๊ะมาอยู่กับย่าเฒ่าแก่ จิ่มเมืองมิถิลานะกอนวันนั้น แม่นหนี้แล” แปลได้ว่า “นางจันทะเทวีมาอยู่อาศัยกับแม่เฒ่าที่เมืองมิถิลานครเมื่อวันนั้น ส่วนชุดอักษรด้านบน (ภายในเรือน) อ่านได้ความว่า “นางจันทะเทวีนอนหลับ” 

นางจันทะเทวีแต่งกายแบบหญิงชาวไทยวนในเมืองเเพร่ คือ เปลือยอกมีผ้ามาคล้องคอห้อยชายไปด้านหลัง และภาพเขียนในตอนที่นางจันทะเทวีอยู่บนเรือนย่าเฒ่านั้นเปลี่ยนเป็นห่มเฉียงแบบสไบ หรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นตีนจกคือซิ่นต๋าที่ต่อด้วยตีนจกคำ ปล่อยยาวและมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง”ไว้กลางศีรษะ ส่วนย่าเฒ่านั้นน่าจะเปลือยอกมุ่นมวยผมแบบ “ตั้งเกล้า” ไว้กลางศีรษะ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels