วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณด้านซ้าย (ส่วนล่างของภาพเขียน) เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบริเวณเรือนของนางปักขิกา ภาพเขียนบริเวณด้านหน้าเรือน เป็นตอนที่ก่ำก๋าดำลักษณะเหมือนกำลังสนทนาหยอกล้อกับสาวชาวเมืองพาราณสี มีนางปักขิกานั่งมองอยู่ภายในเรือน บริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ (บริเวณด้านนอกรั้ว)  อ่านได้ความว่า “สังบ่แยงตั๋วพ่องเดอ้ายจ๊าตหมามึงเหย ตั๋วมึงดําเหมือนจ๊าตหมีเหมือนหมากี้อยู่ยังจานนั้นแล” แปลได้ความว่า “ทําไมมึงไม่ดูตัวเองบ้างไอ้ชาติหมา ตัวมึงดําเหมือนหมี เหมือนหมาดําที่อยู่ยังชานเรือน” เเละอักษรบริเวณด้านในระเบียงอ่านได้ความว่า “เจ้าก๋าดําหยอกสาว” แปลได้ความว่า “เจ้าก่ำก๋าดําหยอกล้อหญิงสาว” ถัดมาเป็นชุดอักษาบริเวณในเรือน (ซ้ายสุด) อ่านได้ความว่า “ย่าปักขิก๋า” แปลว่า “นางปักขิกา” 

เรือน หรือ บ้านของนางปักขิกา มีลักษณะเป็นเรือนแถบภาคเหนือ เรียกว่า “เรือกาแล” แบบหนึ่ง มี “ฮ้านน้ำ” หรือที่ตั้งหม้อน้ำ (หม้อน้ำต้น คือหม้อน้ำดินเผาไว้สำหรับดื่มกินที่ชานหรือระเบียงหน้าเรือน)     

นางปักขิกาแต่งกายแบบหญิงชาวไทยวนในแพร่ คือ เปลือยอกมุ่นมวยไว้กลางศีรษะด้านหลังทรง “ตั้งเกล้า” นุ่งผ้า “ซิ่นต๋าดำแดง” เป็นซิ่นที่มีลักษณะพื้นสีแดงมีลายแถบในแนวขวางลำตัว สีดำมาคั่นเป็นแนวเท่าๆกันตลอดทั้งผืนผ้า นับเป็นซิ่นที่สามารถพบได้ในเมืองแพร่เท่านั้น ส่วนหญิงสาว 2 คนด้านหน้าแต่งกายแบบหญิงสาวไทยวนในล้านนา คือ เปลือยอกมีการนำผ้าแถบสีเรียบ และมีลวดลาย นำมาห่มคล้องคอห้อยชายไปด้านหลัง และห่มแบบที่เรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นต๋าต่อตีนแดง ไว้ผมมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง”ไว้กลางศีรษะและไม่สวมรองเท้า ส่วนก่ำก๋าดำสวมเสื้อตัวยาวแขนยาว ไว้ผมสั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading