วัดเวียงต้า ทิศตะวันตก (แถวบนช่องที่ 1) 1.1

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมทิศตะวันตก (แถวบนช่องที่ 1) เขียนเรื่องราวในตอนที่นางสาวดีไปอธิษฐานขอโอรส ครั้นอภิเษกกับพระเจ้าสัญไจย (พระเจ้าสัญชัย) กษัตริย์ผู้ครองเมืองผาเรือ มาเป็นเวลานานก็ไม่มีโอรสเสียที พระนางจึงเป็นเหตุที่พระนางอธิษฐานขอพระโอรส

ภาพเขียนช่องนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าและในปราสาทของพระเจ้าสัญไจย

เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าปราสาท เป็นตอนที่นางสาวดีเดินทางกลับปราสาทหลังจากเดินทางไปอธิษฐานขอพระโอรสบริเวณใต้ต้นไม้ (เนื้อเรื่องในตอนนี้เขียนไว้ในช่องที่สองส่วนแรกฝั่งซ้ายมือ) 

ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ (บริเวณเท้าของนางสาวดี) อ่านได้ความว่า “นางสาวดีไปอธิษฐานเอาลูกมาแล” แปลได้ว่า “นางสาวดีไปอธิษฐานขอลูกมา” 

ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในปราสาท ได้เขียนภาพพระเจ้าสัญไจย (พระเจ้าสัญชัย) ประทับนั่งอยู่บนปราสาท เบื้องหน้ามีเสนาทั้ง 4 นั่งเข้าเฝ้าอยู่

ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “พระเจ้าสัญไจย” แปลได้ว่า “พระเจ้าสัญชัย” 

และภาพเขียนเสนาทั้ง 4 บริเวณข้างกำแพงด้านล่าง มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “อันนี้เมืองผาเรือ” ส่วนบริเวณด้านบน (ข้างกำแพงเมือง) มีธงสีแดงตั้งอยู่ 2 ต้น ภายในธงสีแดงผืนแรกแรกฝั่งขวามือ เขียนเป็นตัวอักษรจีน (ไม่สามารถแปลความหมายได้) ส่วนธงผืนที่สองฝั่งซ้ายมือมีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ณะ นะ สะ ละ” (ไม่มีความหมาย)

ถัดมาเป็นภาพเขียนฝั่งซ้ายมือของปราสาทด้านใน สันนิษฐานว่าน่าจะเขียนภาพตอนประสูติ และภาพเขียนในวัยเยาว์ของเจ้าแสงเมือง ทั้งนี้ภาพเขียนบริเวณนี้ลบเลือนไปเกือบทั้งหมด

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading