วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันตก บริเวณแถวล่างช่องที่ 4 ภาพเขียนบริเวณนี้ลบเลือนไปค่อนข้างมาก มีเพียงภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้ายมือเท่านั้นที่ยังพอหลงเหลือรายละเอียดที่พอสามารถอธิบายได้ ซึ่งน่าจะเขียนเล่าเรื่องราวในตอนที่เจ้าแสงเมืองพร้อมด้วยพระเจ้ากิญจาและพระเจ้าหงส์พิมพ์ทอง และเหล่าทหารน้อยใหญ่ ยกทัพไปเมืองผาเงา ภาพเขียนจิตรกรรมในช่องนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับไว้หลายจุด บางจุดยังไม่ลบเลือนไปทำให้พอสามารถคาดเดาเนื้อเรื่องได้บางส่วน ประกอบด้วย ชุดอักษรล้านนาบริเวณซ้ายมือ มีอักษรล้านนาเขียนกำกับไว้จำนวน 2 ชุด ชุดเเรกอ่านได้ความว่า “พญากิ๋ญจ๋า” แปลได้ว่า “พญากิญจา” และชุดที่สองอ่านได้ความว่า “พญาหงส์ปิมตอง” แปลได้ว่า “พญาหงส์พิมพ์ทอง” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาที่เขียนด้วยดินสอ อ่านได้ความว่า “ใผจ๊ะไป….”แปลว่า “ใครอย่า…” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณกลางภาพด้านบน ซึ่งลบเลือนไปบางส่วน อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมือง…..เจ้า…….อันแม่นหมู่เจ้าแสงเมือง….ยับเอา..เสนาต๋าหาร…งั…..างไ…….เมืองผาเงา..แล……….อันหนี้แล” แปลได้ความว่า “เจ้าแสงเมือง…..เจ้า……ใช่กลุ่มของเจ้าแสงเมือง…..จับเอาทหาร…..เมืองผาเงา” ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านล่างขวามือ อ่านได้ความว่า “เจ้าขอเต๊อะ” แปลว่า “ฉันขอเถอะ” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาที่เขียนขึ้นเพิ่มในยุคหลัง อ่านได้ความว่า “อย่าหยุบเนอะ” แปลว่า “อย่าจับนะ” ซึ่งเป็นชุดอักษรแบบล้านนาที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นการเตือนไม่ให้มาลูบ หรือจับภาพเขียนจิตรกรรมบนฝาผนัง เป็นต้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels