วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนขบวนทัพของพระเจ้ากิญจาและพระเจ้าหงส์พิมพ์ทอง ขณะกำลังยกทัพไปเมืองผาเงา บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมือง…..เจ้า…….อันแม่นหมู่เจ้าแสงเมือง….ยับเอา..เสนาต๋าหาร…งั…..างไ…….เมืองผาเงา..แล……….อันหนี้แล” แปลได้ความว่า “เจ้าแสงเมือง…..เจ้า……ใช่กลุ่มของเจ้าแสงเมือง…..จับเอาทหาร…..เมืองผาเงา”

พระเจ้ากิญจาและพระเจ้าหงส์พิมพ์ทองทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ทั้งสององค์ประทับนั่งบนหลังม้า ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีนายทหารถือพระกลดกางกั้น ด้านข้างมีเหล่าทหารไทยวนและทหารเงี้ยว หรือพม่า ขนาบข้างกระบวนทัพ เหล่านายทหารชาวไทยวนแต่งกายแบบชายไทยวนในล้านนา คือ สวมเสื้อผ้าสีเรียบคอตั้งแขนยาว นุ่งผ้าผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือโจงกระเบน และสวมหมวกแบบของชาวตะวันตก ส่วนทหารชาวเงี้ยว หรือไทใหญ่ แต่งกายแบบชาวเงี้ยว (ไทใหญ่) คือ สวมเสื้อคลุมตัวยาวแขนยาว ด้านในใส่เสื้อคอกลม ตัดผมสั้นและโพกผ้าที่ศรีษะทิ้งปลายแหลมชี้ขึ้น ทหารบางนายไว้หนวด ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตก มือถือปืน บ้างก็แบกปืนและของ้าว เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading