วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณนี้ลบเลือนเสียหายไปมาก แต่ก็พอสามารถเห็นรายละเอียดของภาพบางส่วน เป็นภาพของหญิง 2 คน ลักษณะเหมือนกำลังนั่งปั่นฝ้าย ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “อี๋มาเผื่อนขํา” แปลว่า “นางมาทําเครื่องปั่นฝ้ายทำด้ายติด” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาบริเวณใต้หลังคาบ้าน อ่านได้ความว่า “อย่าไพเร็ดสีเพาจิเข” แปลว่า “อย่าไปทํา นางสีเปา (ศรีเปา) ไม่ได้บังคับ” และชุดอักษรล้านนาที่อยู่ด้านนอกชายคา อ่านได้ความว่า “เขค็ช่างมัน” แปลว่า “บังคับก็ช่างมัน”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading