วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมทิศตะวันตก บริเวณแถวล่าง ช่องที่ 2 เขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนที่เจ้ารัตนะแสงเมือง พร้อมด้วยพระยากิญจาและพระยาหงส์พิมพ์ทอง ยกทัพกลับเมืองผาเรือ ครั้นได้ตัวนางแมนเหลาแล้ว ถือเป็นตอนที่สำคัญมากตอนหนึ่งของชาดก ภาพเขียนในช่องนี้ น่าจะเป็นเรื่องราวที่เขียนต่อมาจากจิตรกรรมในช่องที่ 4 (แถวบน ฝั่งซ้ายมือ) เขียนภาพของพระยากิญจาและพระยาหงส์พิมพ์ทองขณะทรงบนหลังม้า มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ (ด้านบนซ้ายมือ) อ่านว่า “พญากิ๋ญจ๋า” แปลได้ว่า “พญากิญจา” ส่วนด้านขวาอ่านได้ว่า “พญาหงส์ปิมตอง” แปลได้ว่า “พญาหงส์พิมพ์ทอง “ ส่วนบริเวณกลางภาพเขียนภาพเจ้ารัตนะแสงเมืองประทับนั่งบนหลังช้าง และถัดมาเป็นภาพของนางแมนเหลา นั่งบนหลังช้าง ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ (ระหว่างช้างทรง 2 เชือก) อ่านได้ความว่า “เจ้ารัตนะแสงเมืองไปฮบ เมืองผาเงาได้นางแมนเหลากลับคืนมาหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้ารัตนะแสงเมืองไปรบเมืองผาเงา แล้วได้นางแมนเหลากลับมาอยู่ที่นี้ด้วย” ส่วนบริเวณด้านล่าง มีข้อความที่เขียนขึ้นเพิ่มเติมในยุคหลัง อ่านได้ความว่า “อย่าหยุบเน้อว่าบ่ฟังหื้ออายุสั้นพลันตาย” แปลได้ว่า “อย่าจับนะ บอกไม่ฟังขอให้อายุสั้น ตายก่อนวัยอันควร” และอักษรล้านนาบริเวณด้านบนของช้างเชือกที่สอง อ่านได้ความว่า “นางแมนเหลา” และอักษรบริเวณด้านหลังช้างอ่านได้ความว่า “ข้าคระจ่า” แปลว่า “นางรับใช้” นอกจากนี้ยังเขียนภาพนกเเขกเต้าอยู่กลางภาพ (ด้านบน) เขียนเป็นภาพนกขนาดใหญ่มีสีเขียว และมีอักษรล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “นกตั๋วนี้เจ้าแสงเมืองใจ๊ไปหานางแมนเหลาแล” แปลได้ความว่า “นกตัวนี้เจ้าแสงเมืองใช้ไปหานางแมนเหลา”  

นอกจากนี้ยังมีอักษรล้านนากำหับไว้อีกหลายจุด คือ อักษรบริเวณกลางภาพ อ่านได้ความว่า “อย่าหยุบเน้อว่าบ่ฟังหื้ออายุสั Iนปันต๋าย” แปลได้ว่า “อย่าจับนะ บอกไม่ฟังขอให้อายุสั้น ตายก่อนวัยอันควร” และบริเวณด้านหลังช้าง เป็นชุดอักษรที่เขียนขึ้นเพิ่มในยุคหลัง อ่านได้ความว่า “นางใจ๊แล” แปลได้ว่า “ข้ารับใช้” ส่วนอักษรบริเวณมุมล่างขวามือ อ่านได้ความว่า “ลูบเน้อ” แปลว่า “อย่าลูบนะ” นอกจากนี้ยังเขียนชุดอักษรล้านนาแต่ไม่มีความหมาย อ่านได้ความว่า “เอ เอ เอ กะ” และ “เอ กะ ฏะ กะ ละ” เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading