วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนขบวนทัพเจ้ารัตนะแสงเมือง ขณะนำนางแมนเหลาไปยังเมืองผาเรือ 

เจ้ารัตนแสงเมืองประทับบนหลังช้าง (ซ้ายมือ) ส่วนช้างทรง (ขวามือ) มีนางแมนเหลานั่งอยู่ ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนากำกับอยู่ (ระหว่างช้างทรง 2 เชือก) อ่านได้ความว่า “เจ้ารัตนะแสงเมืองไปฮบ เมืองผาเงาได้นางแมนเหลากลับคืนมาหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้ารัตนะแสงเมืองไปรบเมืองผาเงา แล้วได้นางแมนเหลากลับมา” ส่วนบริเวณด้านล่างมีอักษรล้านนาซึ่งเขียนเพิ่มในยุคหลัง  อ่านได้ความว่า “อย่าหยุบเน้อว่าบ่ฟังหื้ออายุสั้นพลันตาย” แปลได้ว่า “อย่าจับนะ บอกไม่ฟัง ขอให้อายุสั้น ตายไว” และอักษรบริเวณด้านบนช้าง (ขวามือ) อ่านได้ความว่า “นางแมนเหลา” ส่วนด้านหลังช้าง อ่านได้ความว่า “ข้าคระจ่า” แปลว่า “นางรับใช้”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels