วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมทิศตะวันตก บริเวณแถวล่างช่องที่ 1 ภาพเขียนจิตรกรรมในช่องนี้เสียหายและลบเลือนไปมากกว่าครึ่ง โดยช่างเขียนได้เขียนเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนปราสาทพระเจ้าสัญไจย (พระเจ้าสัญชัย) ณ เมืองผาเรือ โดยเขียนผูกเรื่องราวไว้ด้วยกัน 2 เหตุการณ์คือ

เหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดบริเวณด้านบนของปราสาท เขียนเล่าเรื่องราวในตอนก่อนที่เจ้าแสงเมืองจะยกพักไปตีเมืองผาเงา ซึ่งภาพเขียนในส่วนนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่เขียนเล่าเรื่องต่อมาจากภาพเขียนในช่องที่ 1 บริเวณแถวบน ในฝาผนังทิศตะวันตก และในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองขอปอนกับแม่จิไปตั้บเมืองผาเงาแล” แปลได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองขอพรกับมารดา จะยกทัพไปเมืองผาเงา”

เหตุการณ์ที่สอง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณด้านล่างของปราสาท เขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนที่เจ้าแสงเมืองพานางแมนเหลากลับมายังเมืองผาเรือ ซึ่งน่าจะเขียนเรื่องราวต่อมาจากจิตรกรรมช่องที่ 2 บริเวณแถวล่างในฝาทิศตะวันตก ส่วนภาพเขียนบริเวณซ้ายมือเบื้องล่าง เขียนภาพนางแมนเหลา และเหล่านางสนมกำนัลน้อยใหญ่ โดยบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “นางแมนเหลา”  

ภาพเขียนบริเวณด้านขวามือ น่าจะเขียนภาพเจ้าแสงเมือง  ขณะกำลังปรึกษากับเหล่าเสนาอมาตย์น้อยใหญ่ ภายหลังการศึกที่เมืองผาเงา และทรงพูดพร่ำว่าเจ็บพระบาท   ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “แม่เหยปี้..าย่า…หน.แม่เฒ่าเองเจ็บตีน” แปลได้ว่า “แม่ ผม…แม่เฒ่าผมเจ็บเท้า”

ส่วนภาพเขียนบริเวณมุมขวามือ เขียนภาพของชาวเมืองนอกกำแพงวัง ภาพเขียนบริเวณด้านล่าง เขียนภาพชายหนุ่มกำลังเกี้ยวสาว  มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ บริเวณเหนือชายหนุ่ม อ่านได้ความว่า “นายปี้ขอหาบไปหื้อเต๊อะ” แปลได้ความว่า “น้องสาวพี่…ขอหาบไปให้นะ” 

ถัดไปบริเวณด้านบนอ่านได้ความว่า “อย่าลู่บ่….” แปลได้ว่า “อย่าแย่งไม่…” 

และชุดอักษรบริเวณด้านบนหญิงสาว อ่านได้ความว่า “ บ่าว…ย่านั้นด่า” แปลได้ว่า “หนุ่ม…นางคนนั้นด่า”

ส่วนภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้ายมือ เขียนภาพหญิงชรากับเด็กชาย มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่บริเวณด้านบนหญิงชรา อ่านได้ความว่า “อีจั๋นบ่…บ่าว” แปลได้ว่า “นางจันทร์ไม่….หนุ่ม”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels