วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนปราสาทพระเจ้าสัญไจย (พระเจ้าสัญชัย) เมืองผาเรือ เขียนภาพปราสาทรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาผสมพม่า มีลักษณะคล้ายกับวัดคือ หลังคามีลักษณะปีกนกลดสองชั้น ประดับด้วยช่อฟ้าและปั้นลมเป็นรูปตัวนาคและตัวเหงา ส่วนหอบริเวณกลางปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า มีลักษณะเป็นอาคารยอดสูงเป็นชั้นลดขึ้นไปหายอดอาคาร ตามมุมหลังคาในแต่ละขั้นประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก

ภาพเขียนบริเวณด้านบน เขียนเล่าเรื่องราวในตอนก่อนที่เจ้าแสงเมืองจะยกพักไปตีเมืองผาเงา ซึ่งภาพเขียนในส่วนนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่เขียนเล่าเรื่องต่อมาจากภาพเขียนในช่องที่ 1 บริเวณแถวบน ในฝาผนังทิศตะวันตก และในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองขอปอนกับแม่จิไปตั้บเมืองผาเงาแล” แปลได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองขอพรกับมารดา จะยกทัพไปเมืองผาเงา”

ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านล่างของปราสาท เขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนที่เจ้าแสงเมืองพานางแมนเหลากลับมายังเมืองผาเรือ ซึ่งน่าจะเขียนเรื่องราวต่อมาจากจิตรกรรมช่องที่ 2 บริเวณแถวล่างในฝาทิศตะวันตก ส่วนภาพเขียนบริเวณซ้ายมือเบื้องล่าง เขียนภาพนางแมนเหลา และเหล่านางสนมกำนัลน้อยใหญ่ โดยบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “นางแมนเหลา”  

ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านขวามือ น่าจะเขียนภาพเจ้าแสงเมือง  ขณะกำลังปรึกษากับเหล่าเสนาอมาตย์น้อยใหญ่ ภายหลังการศึกที่เมืองผาเงา และทรงพูดพร่ำว่าเจ็บพระบาท   ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “แม่เหยปี้..าย่า…หน.แม่เฒ่าเองเจ็บตีน” แปลได้ว่า “แม่ ผม…แม่เฒ่าผมเจ็บเท้า”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels