วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านบนของปราสาทพระเจ้าสัญไจย (พระเจ้าสัญชัย) เขียนเล่าเรื่องราวในตอนที่เจ้าแสงเมืองไปขอพรกับมารดาก่อนนำไพร่พลยกทัพไปตีเมืองผาเงา ภาพเขียนในส่วนนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่ต่อมาจากจิตรกรรมในช่องที่ 1 บริเวณแถวบนของฝาทิศตะวันตก มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองขอปอนกับแม่จิไปตั้บเมืองผาเงาแล” แปลได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองขอพรกับแม่ จะยกทัพไปเมืองผาเงา” 

ภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้ายมือเขียนภาพนางสาวดีนั่งชันเข่า พิงหมอนสี่ (หมอนสี่มีลักษณะเป็นหมอนทรงสี่เหลี่ยม และหมอนผา มีลักษณะเป็นหมอนสามเหลี่ยม มีการปักลวดลายต่างๆบริเวณหัวเเละท้ายของหมอน) ภาพเขียนบริเวณนี้ลบเลือนไปมาก พอสันนิษฐานได้ว่านางสาวดีกำลังยื่นของให้เจ้าแสงเมือง ที่นั่งขอพรอยู่ทางขวามือ 

นางสาวดีแต่งกายแบบสาวชาวไทยวนในล้านนา คือนำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบ หรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading