วัดเวียงต้า ทิศตะวันตก (แถวบนช่องที่ 4) 4.1

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทิศตะวันตก แถวบนช่องที่ 4 ภาพเขียนในช่องนี้เสียหายไปค่อนข้างมาก คงเหลือภาพประมาณ 1 ใน 5 เท่านั้น คือคงเหลือในบริเวณฝั่งซ้ายสุดที่พอจะอ่านเรื่องราวได้ น่าจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ต่อจากจิตรกรรมช่องที่ 3 เพราะมีภาพของกษัตริย์ทรงม้าที่น่าจะเป็นเจ้าแสงเมือง พร้อมเหล่าทหารเข้าสู้รบที่เมืองผาเงา ด้านบนในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ แต่ลบเลือนไปบางส่วน มีความว่า “เจ้า……เหาะขึ้นบนอากาศ……..เสียงดังแตก…หนึ่งแสน” 

บริเวณกลางภาพมีเลือนราง เป็นภาพของชายในมือถือหอกไว้หนวด ร่างเกือบเปลือยเผยให้เห็นรอยสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงข้อเท้า ที่น่าจะเป็นทหารชายชาวไทยวนหรือชาวพม่า ส่วนฝั่งขวามือเป็นภาพที่เลือนรางเช่นกัน แต่ยังเห็นเป็นภาพทหารไม่ทราบว่าเป็นชนชาติใดขณะใช้ปืนในการสู้รบ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading