วัดเวียงต้า ทิศตะวันตก (แถวบนช่องที่ 4) 4.1.1

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณฝั่งซ้าย ช่องที่ 4 ซึ่งภาพเขียนบริเวณนี้น่าจะเป็นภาพจิตรกรรมที่ต่อมาจากภาพเขียนในช่องที่ 3 เนื่องจากเขียนภาพของกษัตริย์ทรงม้าซึ่งน่าจะเป็นภาพเขียนของเจ้าแสงเมือง และเหล่าไพร่พลนักรบนับพัน มุ่งสู่เมืองผาเงา 

บริเวณด้านบนนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ แต่ลบเลือนไปบางส่วน อ่านได้ความว่า “เจ้า……เหาะขึ้นบนอากาศ……..เสียงดังแตก…หนึ่งแสน”

นอกจากนี้ ในภาพเขียนอากัปกิริยาของเจ้าแสงเมืองในลักษณะยกมือทั้งสองอยู่เหนือศรีษะ เหมือนกับกำลังสั่งการให้เหล่าทหารทำการสู้รบ โดยเบื้องหน้ามีทหารชาวไทยวนถือปืนคาบศิลา เบื้องหลังมีทหารชาวพม่าน้อยใหญ่ถืออาวุธ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading