วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณส่วนกลางของช่องที่ 3 เขียนภาพของเหล่ากษัตริย์ทั้งสาม นั่งประทับท่ามกลางเหล่าทหาร ที่ตั้งทัพอยู่ข้างเมืองผาเงา บริเวณซ้ายมือมีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “พญากิ๋ญจ๋า” แปลได้ว่า  “พระเจ้ากิญจา” ส่วนบริเวณกลางภาพอ่านได้ความว่า“แสงเมือง” และบริเวณด้านขวาอ่านได้ความว่า  “พญาหงส์ปิมตอง” แปลได้ว่า “พระเจ้าหงส์พิมพ์ทอง”  

ในภาพมีปืนคาบศิลาและปืนใหญ่รายล้อมกษัตริย์ทั้งสาม ด้านหน้ามีเหล่าทหารเข้าเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมาก มีทั้ง ทหารชาวเงี้ยว (พม่า) และทหารชาวไทยวน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels