วัดเวียงต้าทิศตะวันตก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนในช่องนี้ แบ่งออกเป็นกันสองส่วนคือ ส่วนแรกอยู่ฝั่งซ้ายมือ เป็นเหตุการณ์ที่นางสาวดีมาอธิษฐานขอพระโอรสที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี้ ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ ในบริเวณด้านบนเหนือนางสนมกำนัลอ่านได้ความว่า “นางสาวดีมาอธิษฐานเอาลูกหนี้แล” แปลได้ความว่า “นางสาวดีมาอธิษฐานขอลูกที่นี้” และในบริเวณด้านล่างของนางสนมกำนัลอ่านได้ความว่า “ท่านอธิษฐานแต่เมืองผาเฮือเถิงเมืองผาเงาแล” แปลได้ความว่า “ท่านทำการอธิษฐานตั้งแต่เมืองผาเรือมาจนถึงเมืองผาเงา” ส่วนจิตรกรรมฝั่งขวามือ เป็นเหตุกาณ์ที่เจ้าแสงเมืองได้ยกทัพไปรบกับเมืองผาเงา ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ อยู่บริเวณมุมล่างซ้าย อ่านได้ความว่า “อันนี้แม่นเจ้าแสงเมืองไปฮบ เมืองผาเงาแล” แปลได้ความว่า “อันนี้คือเจ้าแสงเมืองไปรบเมืองผาเงา”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels