วัดหางดง ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 1) 3.1

SKU: 02_26_20190608_MR26-05_3.1 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศใต้ในห้องที่ 1 เป็นภาพวาดที่แบ่งออกเป็นภาพด้านบนเหนือหน้าต่างและภาพด้านล่างที่อยู่สองข้างของหน้าต่าง  ภาพวาดด้านบนเขียนภาพเล่าเรื่องเวสสันดรชาดกทั้งหมด 2 กัณฑ์คือ ฝั่งซ้ายมือวาดภาพ กัณฑ์ที่ 1 ทศพร และฝั่งขวามมือวาดภาพกัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์
ด้านล่างซ้ายและขวาของหน้าต่างจะวาดเป็นรูปตัวละครจากโขน เป็นภาพวาดท่ารบขึ้นลอยระหว่างตัวพระกับยักษ์ และทศกัณฑ์กับนางสีดา เป็นภาพวาดที่ได้รับอิทธิพลจากทางภาคกลางของไทย และจะสามารถสังเกตได้จากส่วนประกอบอื่นๆภายในภาพ ตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม หรือการแต่งกาย ทั้งนี้รวมถึงสีสันที่ค่อนข้างฉุดฉาดที่ต่างจากภาพจิตรกรรมทั่วไปในล้านนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
12/05/2554
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-05_3.1
SUBJECT AGE:
ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ และ ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
312×298 cm
DIGITAL SIZE:
10487×9329 Pixels