วัดหางดง ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 1) 3.1.5

SKU: 02_26_20190608_MR26-05_3.1.5 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
รายละเอียดของภาพวาดด้านมุมซ้ายล่างวาดภาพเล่าเรื่อง พราหมณ์ขี่ช้างปัจจัยนาค ที่ได้รับพระราชทานจากพระเวสสันดรออกจากเมืองเมืองสีพี ดังที่กล่าวมาแล้วว่าจิตรกรรมฝาผนังวัดหางดงนี้ค่อนข้างจะผิดกฏเกณฑ์ของการวาดภาพจิตรกรรมที่จะเล่าเรื่องจากขวาไปซ้าย ภาพวาดส่วนเล่าเรื่องต่อจากส่วนที่สองนี้จึงมาอยู่ที่มุมซ้ายล่างของภาพจิตรกรรม
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
12/05/2554
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-05_3.1.5
SUBJECT AGE:
ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์และ ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
100×125 cm
DIGITAL SIZE:
3313×2663 px