วัดหางดง ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 1) 3.1.3

SKU: 02_26_20190608_MR26-05_3.1.3 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพวาดฝั่งขวาวาดภาพเรื่อง กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ เป็นภาพกรุงสีพี พระเวสสันดรได้รับราชสมบัติจากพระบิดา และพระองค์ทรงได้พระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์ให้แก่กษัตริย์แคว้นกลิงคราษฎร์ ภายนอกเมืองได้สอดแทรกเนื้อหาการละเล่นพื้นบ้าน พราหมณ์รับช้างปัจจัยนาเคนทร์และขึ้นขี่หลังกลับไปยังเมืองของตน และสอดแทรกเนื้อหาการขี่ม้า คล้องช้างตามวิถีชีวิตของชาวบ้านไว้ในเนื้อหาอีกด้วย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
12/05/2554
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-05_3.1.3
SUBJECT AGE:
ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์และ ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
170×241 cm
DIGITAL SIZE:
7178×5378