วัดหางดง ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 1) 3.1.2

SKU: 02_26_20190608_MR26-05_3.1.2 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

รายละเอียดของภาพวาดมุมซ้ายบน วาดภาพกัณฑ์ที่ 1 ทศพร เรื่องของกัณฑ์ทศพร เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร ที่สามารถสันนิฐานว่าเป็นภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเรื่่องกัณฑ์ทศพร กล่าวคือ พระนางผุสดีซึ้งจะทรงเป็นพระมารดาของพระเวสสันดร  ทรงอธิษฐานขอเป็นมารดาของผู้มีใจบุญจบลงตอนพระนางได้รับพร 10 ประการจากพระอินทร์ ได้แก่

1.ขอให้พระนางได้ประทับในปราสาท  พระเจ้าสีวีราษฎร์

2.ขอให้ดวงเนตรทั้งสองมีสีดำ ประดุจลูกตาเนื้อทราย

3.ขอให้พระขนงเขียวดุจสร้อยคอนกยูง

4.ขอให้มีนามว่าผุสดี

5.ขอให้มีพระโอรสที่ทรงเกียรติยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหลายและมีพระราชศรัทธาในการกุศล

6.ขออย่าให้พระครรภ์ปรากฎนูนดังสตรีสามัญ

7.ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดำในเวลาทรงครรภ์และเมื่อประสูตรแล้วขออย่าหย่อนยาน

8.ขอให้พระเกศดำเป็นมันดุจปีกแมลงค่อมทอง

9.ขอให้มีพระฉวีวรรณละเอียดดั่งทองคำธรรมชาติ

10.ขอให้ทรงมีอำนาจปล่อยนักโทษประหารชีวิตให้พ้นโทษ

ภาพวาดในฝาผนังฝั่งทิศใต้นี้ค่อนข้างจะผิดจากกฏในการวาดจิตรกรรมฝาผนังที่จะเริ่มการวาดภาพเล่าเรื่องที่จะเริ่มจากฝั่งขวาบนวนลงขวาล่างและฝั่งซ้ายล่างและจบที่ฝั่งซ้ายบน แต่ภาพวาดช่องนี้เริ่มที่ฝั่งซ้ายบนก่อน จึงทำให้เกิดความสับสนในการเข้าใจต่อจิตรกรรม

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
12/05/2554
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
 02_26_20190608_MR26-05_3.1.2
SUBJECT AGE:
ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ และ ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
110×150 cm
DIGITAL SIZE:
4345×3071 px