วัดหางดง ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 2) 2.2

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศเหนือในห้องที่ 2 เป็นภาพวาดที่แบ่งออกเป็นภาพด้านบนเหนือหน้าต่างและภาพด้านล่างที่อยู่สองข้างของหน้าต่าง ภาพวาดด้านบนเขียนภาพเล่าเรื่องจากบนขวา ล่างขวา วนไปด้านซ้ายล่างและซ้ายบน เป็นภาพวาดเรื่อง “วิฑูรชาดก” ชาติที่ 9 เขียนภาพเล่าเรื่องเริ่มจากด้านขวาเล่าเรื่องวิฑูรบัณฑิตซึ่งเป็นผู้ถวายคำแนะนำประจำราชสำนักพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะ ครั้งหนึ่งปุณณกยักษ์มาท้าพระเจ้าธนัญชัยโกรัพยะเล่นสกา ถ้าตนแพ้ก็จะถวายมณีรัตนะอันวิเศษ ถ้าพระราชาแพ้ก็จะถวายทุกสิ่งที่ต้องการเว้นแต่ พระกายพระองค์ มเหสี ราชสมบัติ ความจริงเพียงเพื่อจะนำหัวใจของวิฑูรไปแลกกับธิดาพญานาค ซึ่งความจริงเป็นอุบายที่ใคร่จะสดับฟังธรรมของวิฑูรบัณฑิต จึงตกลงกับสามีว่า ถ้าปุณณกยักษ์ต้องการธิดาของตนให้นำหัวใจของวิฑูรมา แม้ปุณณกยักษ์จะหาวิธีทำให้ตายก็ไม่ตาย แต่วิฑูรบัณฑิตกลับแสดงธรรม ให้ยักษ์และนาคเกิดเลื่อมใส
ภาพด้านล่าง ภาพเขียนเรียนแบบโขนในท่วงท่าเกี่ยวพาราสี
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
12/05/2554
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20110512_MR02_02_01
SUBJECT AGE:
ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์และ ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
300×310 cm
DIGITAL SIZE:
6187 x 5082 px