วัดหางดง ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 1) 2.1.2

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพวาดฝั่งซ้ายของภาพจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศเหนือในห้องที่ 1 ภาพวาดด้านล่างซ้ายเป็นชาดกเรื่อง“สุวรรณสามชาดก”คือชาติที่ 3  ภาพวาดบรรยายถึงสุวรรณสามถูกพระเจ้าปิลยักขราช พระราชาแห่งกรุงพาราณสี ลอบยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษ หลังจากที่นำหม้อน้ำไปตักน้ำให้บิดามารดาแล้ว และกำลังจะกลับอาศรม สุวรรณสามได้กล่าวขอร้องอยากเห็นหน้าผู้ที่ทำร้ายตน โดยที่ตนไม่มีความผิด พระราชาจึงปรากฏตัวขึ้น สุวรรณสามกราบทูลฝากฝังบิดามารดาของตนต่อพระเจ้าปิลยักขราช แล้วสลบไป
ภาพวาดด้านบนซ้ายเป็นชาดกเรื่อง“เนมิราชชาดก”คือชาติที่ 4 ภาพวาดเล่าถึงพระเนมิราช ออกบริจาคทานและรักษาพรหมจรรย์ พระอินทร์ได้มอบพระมาตุลีนำทิพยรถมารับไปเที่ยวเมืองสวรรค์ และเมืองนรก แล้วเชิญให้ครองเมืองสวรรค์ พระเนมิราชไม่ทรงรับและเสด็จกลับบ้านเมืองของพระองค์ พอมีพระชนม์มายุมากขึ้นก็ทรงออกผนวช
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
12/05/2554
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20110512_MR02_01_03
SUBJECT AGE:
ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์และ ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
178×160 cm
DIGITAL SIZE:
5396 x 7202 px