วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 1-2-3(กัณฑ์ที่ 9)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 9 ตโยเสฏฐีธิตาเปสนกัณฑ์ บริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 2 ส่วนล่าง (ด้านบนเป็นเรื่องราวตอนกลางของกัณฑ์ที่ 9 ) เเละผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 2 และ 1 ในส่วนล่างเป็นในส่วนแรกของกัณฑ์นี้ เป็นเรื่องราวของเศรษฐี 5 ตระกูลได้รับความเดือดร้อน เหล่าญาติลูกหลาน บ่าวไพร่รวมถึงสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ถึงความพินาศ เกิดวิบัติด้วยโรคภัย จึงหารือกันถึงหนทางการแก้ไขความเดือดร้อนนี้ และได้ยินมาว่ามีบุรุษผู้หนึ่งมีฤทธาอัศจรรย์ ใครถามสิ่งใดย่อมบอกได้ดุจตาเห็น พวกเราควรไปถามดู” กระนั้นจึงพากันไปพบเจ้าจันทคาธที่อาศัยอยู่กับพวกกรมช้าง เมื่อเจ้าจันทคาธทรงทราบความจากเหล่าเศรษฐีทั้ง 5 ตระกูล จึงบอกเศรษฐีทั้ง 5 ไปว่า “ในที่ใกล้เรือนของพวกท่านมีขุมทรัพย์ใหญ่ขุมหนึ่ง พวกภูตที่รักษาเกิดอดอยาก ได้พากันเบียดเบียนคน สัตว์ กินมังสะและโลหิต” ได้ยินเช่นนั้นเศรษฐีทั้ง 5 จึงไหว้วานให้เจ้าจันทคาธช่วยขับไล่ภูตเหล่านั้นเสีย ได้ยินเช่นนั้นเจ้าจันทคาธจึงบอกให้เศรษฐีทั้ง 5 จงเอาเนื้อสดไปวางไว้ที่ขุมทรัพย์แล้วมาบอกเรา เมื่อเศรษฐีทั้ง 5 กระทำตามที่เจ้าจันทคาธบอกแล้ว จึงกลับไปแจ้งแก่เจ้าจันทคาธ มหาบุรุษผู้มีฤทธาจึงถือพระขรรค์แก้ว แล้วเสด็จออกไปที่ตั้งขุมทรัพย์ ทอดพระเนตรเห็นพวกภูตกำลังกินเนื้อนั้นอยู่ จึงชักพระขรรค์ออกแกว่ง ด้วยฤทธาของพระขรรค์เหล่าภูตผีจึงพากันหนีไปจากนั้นเจ้าจันทคาธจึงให้คนทั้งหลายขุดเอาทรัพย์ในขุมนั้นขึ้นมา เเละเหล่าเศรษฐีทั้งหลายจึงได้ยกทอง 5 แสนถวายเจ้าจันทคาธ นับแต่นั้นคนเเละเหล่าสัตว์ทั้งหลายมิได้เจ็บไข้ล้มตายเหมือนในกาลก่อน ฝ่ายเจ้าจันทคาธจึงนำทองที่ได้จากเศรษฐีถวายทานแก่สมณพราหมณ์และยาจกวณิพพก 

ในภาพมีการเขียนภาพชาวเมืองนิมนต์พระภิกษุมาช่วยในการทำพิธีขับไล่ภูตผี รวมทั้งภาพการถวายทานแก่สมณพราหมณ์และยาจกวณิพพกของเจ้าจันทคาธ แทนการเขียนจิตรกรรมในตอนที่ไปหาขุมทรัพย์ 

ส่วนภาพเขียนฝั่งซ้าย เป็นภาพเขียนชาวบ้านที่มาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ ส่วนภาพเขียนฝั่งขวาเขียนภาพเจ้าจันทคาธขณะกำลังทำการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กับเศรษฐี 5 ตระกูลเเละญาติที่ได้รับความเดือดร้อน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading