วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 7(กัณฑ์ที่ 13)1.3

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 7 และในช่องผนังสุดท้าย เขียนเหตุการณ์ในตอนที่ ขบวนช้างพร้อมไพร่พลของพระนางพรหมจารีผ่านบ้านของเจ้าจันทคาธ ภาพเขียนทหารหน้าขบวนทัพ ลักษณะกำลังส่องกล้อง ซึ่งเป็นกล้องแบบฝรั่ง ซึ่งช่างเขียนน่าจะรับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกในสมัยนั้น เนื้อเรื่องในตอนนี้เป็นเหตุการณ์ในตอนที่ขบวนทัพผ่านบ้านเจ้าจันทคาธ โดยเล่าเรื่องในตอนที่ทหารผู้หนึ่งส่องกล้องแลเห็นบ้านของเจ้าจันทคาธ ที่ปลูกไว้อยู่กลางป่าไผ่ และแขวนผ้าห่มสีแดงไว้หน้าบ้าน เพื่อหมายให้ทราบว่านี้คือบ้านของเจ้าจันทคาธ ในความตอหนึ่งว่า “จากนั้นเจ้าจันทคาธได้พาบริษัทเหล่านั้นไปอยู่ป่าไผ่ ตัดเอาไม้ไผ่มาทำรั้วบ้าน แล้วจารึกอักษรว่า บ้านนี้ของจันทคาธ”

เเละยังเขียนภาพพระนางพรหมจารี ขณะกำลังประทับอยู่ในกูบช้าง ที่น่าจะทำมาจากไม้ไผ่สาน และลงรัก ลงชาดปิดทอง 

ช้างทรงเครื่องคชาภรณ์แบบของกษัตริย์  

พระนางพรหมจารีแต่งกายแบบหญิงในราชสำนักล้านนา คือนำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบหรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นตีนจก คือ ซิ่นที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ส่วนท้องซิ่นก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น ไว้ผมแบบมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ“วิดว้อง”ไว้กลางศีรษะมัดมวยด้วยสร้อยคำ หรือ สร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และไม่สวมรองเท้า ส่วนเหล่านางกษัตริย์เห็นแต่นำผ้ามาคล้องคอ เกล้าผมแบบ “ตั้งเกล้า”และ “วิดว้อง” เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลานหรือแผ่นเงิน ส่วนเหล่ากษัตริย์มีรูปแบบชาวบางกอกในยุคนั้นคือ สวมเสื้อคอตั้งแขนยาวนุ่งโจงกระเบน ไว้ผมทรงมหาดไทย และไม่สวมรองเท้า 

ส่วนางกษัตริย์ที่อยู่บนคอช้างแต่งกายแบบหญิงในราชสำนักล้านนา คือนำผ้าแถบสีเรียบมาห่มแบบมัดอก นุ่งซิ่นตีนจกคือซิ่นที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ส่วนท้องซิ่นก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผ้าซิ่นตีนจกในเมืองน่าน มุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะมัดมวยด้วยสร้อยคำหรือสร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และไม่สวมรองเท้า 

ส่วนเหล่าทหารแต่งกายในแบบชายชาวกรุงเทพ ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากทางกรุงเทพ คือ ใส่เสื้อแขนยาวนุ่งโจงกระเบน ตัดผมทรงมหาดไทย โดยเฉพาะทหารสองคนหน้ามีการสวมหมวกแบบฝรั่ง ซึ่งเป็นที่นิยมมาก ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000