วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 7(กัณฑ์ที่ 13)1.2

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 7 เขียนเรื่องราวในตอนที่พระนางพรหมจารี พระเจ้าธรรมขันตีและเหล่ากษัติย์หญิง ยกทัพเพื่อไปแก้แค้นเจ้าสุทัศนจักร 

ครั้นเมื่อชาวเมืองอนูปมนครทราบข่าวว่าพระนางพรหมจารียกทัพมาเพื่อแก้แค้นเจ้าสุทัศนจักร  ทำให้ชาวเมืองแตกพากันตื่นกลัวภัยหนีเตลิดเปิดเปิงไป ขณะนั้นเจ้าจันทคาธจึงแจ้งแก่ชาวเมืองว่า “มาเถิดไปอย่าอยู่เสียในเขตกองพัพ” จึงพาชนเหล่านั้นออกจากบ้านไปอยู่ในป่าไผ่ทำไร่ปลูกพืชพันธ์ต่างๆ รวมทั้งครอบครัวเศรษฐีเเละธิดา และเหล่าบริวารมาขอพึ่งใบบุญ เจ้าจันทคาธพาบริษัทเหล่านั้นไปอยู่ป่าไผ่ ตัดเอาไม้ไผ่มาทำรั้วบ้าน แล้วจารึกอักษรว่า “บ้านนี้ของจันทคาธ  พวกกองทัพอย่าได้ทำอันตราย”

ครั้นนั้นพวกของพระนางพรหมจารีล่วงหน้ามา เห็นเจ้าจันทคาธกับบริวารแต่ไกล มุ่งจะมาจับ เมื่อเข้ามาใกล้ก็จำได้ จึงลงกราบที่พระบาท เจ้าจันทคาธจึงถามว่า “จะไปไหน” เหล่าทหารนั้นจึงแจ้งว่า “จะไปแก้แค้นพระเจ้าสุทัสสนจักร” แล้วจึงลาไป 

ถึงเวลาเย็นเจ้าจันทคาธพาบริษัทของตนกลับไปบ้านกระทำกิจการของตน เเล้วมายืนอยู่หน้าประตู ขณะนั้นพระนางพรหมจารี จัดจตุรงคเสนากับขัตติยกัญญาแสนหนึ่งแวดล้อม ขึ้นคอช้างมาถึงประตูบ้านเจ้าจันทคาธ เห็นเจ้าจันทคาธเดินมาจึงมองดูนึกในใจว่านี่ใคร เมื่อเข้าใกล้จึงจำได้ จึงลงจากคอช้างมาไหว้เจ้าจันทคาธ เเละกระทำปฏิสันถาร (ปฏิสันถาร หมายถึง การต้อนรับ การรับรอง การทักทายปราศรัยผู้มาเยือน) แล้วลาขึ้นคอช้างไป

รุ่งขึ้นเจ้าจันทคาธให้คนถือเครื่องบรรณาการต่างๆไปถวายพระเจ้าธรรมขันตี ถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ส่วนข้างหนึ่ง พระเจ้าธรรมขันตีเห็นดังนั้นก็ดีพระทัย เสด็จลุกขึ้นจากอาสน์เข้าประคองเจ้าจันทคาธ ทรงทักทายปราศรัยแล้วตรัสถามว่า “เจ้าพบภรรยา (พระนางเทวธิสังกา) ของเจ้าแล้วหรือ” เจ้าจันทคาธตอบว่า “พบแล้ว” พระเจ้าธรรมขันตีจึงตรัสถามอีกว่า “พบได้อย่างไร” เจ้าจันทคาธเล่าเรื่องถวายแต่ต้น พระเจ้าธรรมขันตีได้ทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่า พระเจ้าสุทัสสนจักรข่มเหงธิดาของเรา บัดนี้ยังมาข่มเหงบุตรเขยเราอีก แล้วทรงบังคับอำมาตย์ว่า เราใคร่จะเห็นพระเจ้าสุทัสสนจักร เจ้าจงไปจับเป็นมา เจ้าจันทคาธก็ทูลลากลับบ้านของตน

ในภาพเขียนภาพของขบวนช้างของทัพพระนางพรหมจารีเเละพระเจ้าธรรมขันตี พร้อมด้วยเหล่ากษัตริย์หญิงและไพร่พลจำนวนมาก เพื่อไปแก้แค้นพระเจ้าสุทัสสนจักรที่เมืองอนูปมนคร

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels