วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 6-5-4(กัณฑ์ที่ 11)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมส่วนสุดท้ายของกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์ ถูกข้ามมาเขียนไว้ในผนังระหว่างช่องหน้าต่างที่ 6 และ 7 เขียนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปราสาทของพระเจ้าธรรมขันตี แห่งเมืองอนุราธบุรี โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปราสาทนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 เหตุการณ์ (ทั้งสองข้างของปราสาท)เหตุการณ์แรกบริเวณฝั่งซ้ายของปราสาท เขียนเล่าเหตุการณ์ซ้อนกันอยู่ 2 กัณฑ์ คือในเหตุการณ์ตอนท้ายของกัณฑ์ที่ 10 และตอนต้นของกัณฑ์ที่ 11 เเละเหตุการณ์ที่สองบริเวณฝั่งขวาของปราสาท เขียนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดในกัณฑ์ที่ 11 

1. เรื่องราวในตอนสุดท้ายของกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์ เขียนเล่าเรื่องในตอนที่พระเจ้ากาวินทะ ส่งฑูตมาสู่ขอนางพรหมจารี จากพระเจ้าธรรมขันตี โดยเนื้อหาตอนนี้มีความว่า “ในกาลนั้นว่ามีพระราชาองค์หนึ่ง พระนามว่ากาวินทะ เสด็จดำรงราชย์อยู่ในพระนครเวสาลี ท้าวเธอมีเดชอำนาจมาก ทรงรอบรู้ศิลปะทั้งปวง มีพลพาหนะมากมาย พระมเหสีของพระองค์สิ้นพระชนม์ ต่อมาทรงทราบว่าพระนางพรหมจารี มีพระรูปสิริงดงามก็มีพระหฤทัยปฏิพัทธ์ ให้จัดช้าง ม้า ทาสี ทาสา โคผู้ แก้วคู่ควรเมือง ทองแสนลิ่ม มอบให้ราชทูตนำมาพร้อมราชสาส์น ส่งไปถวายพระเจ้าธรรมขันตี เพื่อทูลขอพระราชธิดาจากพระเจ้าธรรมขันตี แต่พระเจ้าธรรมขันตีได้แจ้งไปว่าได้ยกพระนางพรหมจารีให้แก่พระเจ้าสุทัสสนจักรไปแล้ว ราชฑูตจึงขอลากลับ แต่เป็นขณะเดียวกันที่พระนางพรหมจารีกลับมาพร้อมเจ้าจันทคาธ พระนางพรหมจารีได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระชนกชนนีฟัง นำความปลาบปลื้มแก่พระเจ้าธรรมขันตีเป็นยิ่งนัก จึงได้ยกพระนางพรหมจารีให้แก่เจ้าจันทคาธ รวมถึงให้ครองเมืองอนุราธบุรี นอกจากนี้ยังทรงมอบราชสมบัติแล้วทรงยกปฐวีกัปปเภทธนู ปฐวีวิชัยพระขรรค์ และช้างอาวุธวิชัย  ความทั้งหมดของพระนางพรหมจารีนี้ได้ทราบถึงคณะฑูตและได้กลับไปรายงานต่อพระเจ้ากาวินทะ จบกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์”

2. เรื่องราวในตอนต้นของกัณฑ์ที่ 11 กาวินทราชยุทธกัณฑ์ เขียนเล่าเหตุการณ์ที่พระเจ้ากาวินทะส่งคณะฑูตมาสู่ขอพระนางพรหมจารีจากพระเจ้าธรรมขันตี ครั้งที่ 2 โดยเนื้อหาตอนนี้มีความว่า “พระเจ้ากาวินทะได้ส่งคณะฑูตกลับไปยังเมืองอนุราธบุรี เพื่อขอนางพรหมจารีอีกครั้ง ครั้นเมื่อคณะฑูตไปถึงเมืองอนุราธบุรี ได้เข้าไปทำการสู่ขอพระนางพรหมจารีต่อพระเจ้าธรรมขันติอีกครั้ง ความทราบถึงพระนางพรหมจารีจึงได้ออกมาแจ้งต่อคณะฑูตว่า คนที่เหมาะจะเป็นพระสวามีของพระนางคือจันทคาธ ที่ช่วยเหลือพระนางยามตกทุกข์ได้ยากเพียงผู้เดียว หามีบุรุษใดเสมอเหมือน เมื่อสดับได้ดังนั้นคณะฑูตจึงผิดหวัง ขอลากลับไป จึงนำความไปทูลต่อพระเจ้ากาวิลทะ เมื่อพระเจ้ากาวิลทะทราบความดังนั้น จึงบันดาลโทสะเป็นอย่างมาก เรื่องราวในเหตุการณ์นี้จึงเป็นมูลเหตุของสงคราม ระหว่างพระเจ้ากาวิลทะและพระนางพรหมจารีในเวลาต่อมา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000