วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 6-5-4(กัณฑ์ที่ 11)1.3

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 5 เขียนเรื่องราวในตอนที่พระนางพรหมจารีท้ากระทำยุทธหัตถีบนหลังช้างกับพระกาวินทะ ย้อนความเดิมก่อนหน้านี้นางพรหมจารีรับสั่งให้นำช้างมาแสนเชือก ให้นางกษัตริย์ทั้งหลายขึ้นทรงบนหลังช้างคนละเชือก มีพลโยธาออกจากพระนคร และส่งสาส์นไปถึงพระเจ้ากาวินทะ ความว่า “ขอพระเจ้ากาวันทะจงมาชนช้างกัน เมื่อพระเจ้ากาวันทะทราบความจากสาส์นนั้น จึงพระพิโรธ แล้วให้สัญญาแก่พวกพลโยธา แลเสด็จขึ้นประทับบนคอช้าง ยาตราทัพออกไปยังสนามยุทธเสนา รบกับเสนา พลนิกายรบกับพลนิกาย กษัตริย์รบกับกษัตริย์ รถกับรถ ม้ากับม้า ช้างกับช้าง นายขมังธนูกับนายขมังธนู ต่างก็ชิงชัยกัน ลำดับนั้นนางพรหมจารีกับพระเจ้ากาวินทะ ออกกระทำยุทธหัตถีกัน  กล้าต่อกล้า มีกำลังต่อมีกำลัง ว่องไวต่อว่องไว เข้าผจญกันแต่ก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะ กอไผ่และชัฏแห่งป่าในที่ประมาณ 3 โยชน์แหลกเป็นจุณวิจุณ ทั้งสองฝ่ายล้มตายเกลื่อนกลาด นอนทับกันรายทั่วไป จึงพระเจ้ากาวินทะเสด็จคืนเข้าป้อมไม้ ส่วนพระนางพรหมจารีพร้อมด้วยบริวารเสด็จเข้าสู่พระนคร พระเจ้ากาวินทะดำริหาอุบายอื่นต่อไป”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels