วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 6-5-4(กัณฑ์ที่ 11)1.9

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมบริเวณหน้าแพงเมืองอนุราธบุรี เขียนภาพบุรุษต่างๆยืนเรียงกันอยู่ 5 คน ชายคนซ้าย 3 คนแรก สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชาวจีน สวมหมวกสาน ลักษณะคล้ายหมวกของชาวจีน และไว้หนวดยาวที่นิยมในหมู่ชายชาวจีน ถัดมาเป็นชาย 2 คนบริเวณฝั่งขวามือ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชายชาวพม่า โดยสวมเครื่องเเต่งกายแบบชาวพม่า คือ สวมเสื้อคอกลม ด้านในสวมเสื้อคลุมแขนยาวตัวยาวทับด้านนอก เสื้อลักษณะที่เห็นโดยมากจะเป็นตัวยาวคลุมสะโพกลงมาถึงกลางต้นขา เรียกว่า โต่หยี่น อิ๊งจี นุ่งผ้าลุนตยาอเชะผืนยาว ที่เรียกว่าผ้า ตาวง์เฉ่ญ์ ปะโซ ไว้ผมยาวและนำมาเกล้าไว้กลางศรีษะและไว้หนวด บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ม่าน” แปลได้ว่า “ชาวพม่า” ส่วนภาพเขียนบริเวณด้านขวาเป็นภาพทหาร เเละเหล่ากษัตริย์ ขณะร่ายมนต์บังตัว บังตาชาวเข้าไปในพระนครอนุราธบุรี บริเวณด้านบนมีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เข้ามาว่าจักมัดเอานางพรมมจารีแล” แปลได้ว่า “จะเข้าเมืองไปเพื่อจับนางพรหมจารี” 

ทหาร เเละเหล่ากษัตริย์สวมเครื่องเเต่งกายแบบชายชาวสยาม ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากกรุงเทพ คือ สวมเสื้อแขนยาวนุ่งผ้ามีลวดลายหรือผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวเรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่าที่มีลวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทลื้อและไทยวนในแถบนี้ ไว้ผมทรงมหาดไทย ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels