วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 6-5-4(กัณฑ์ที่ 11)1.11

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบนผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 4 และ 5 สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้ากาวินทะพ่ายให้แก่พระนางพรหมจารี ซึ่งเป็นภาพตอนที่พระเจ้ากาวินทะเดินตัวเปลือย มองเห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ในล้านนาเรียกว่า “สักเตี่ยวก้อม” สักขาลาย นิยมสักเป็นลวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทลื้อและไทยวนในแถบนี้ ไว้ผมสั้นทรงมหาดไทย ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพ และไม่สวมรองเท้า ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนากำกับอยู่ ที่อยู่ด้านหน้าพระญากาวินทะ อ่านได้ความว่า “พระยากาวิราชนาง…จาลี…แล้วพระ…มาหนี้แล…” เนื่องจากข้อความไม่ครบจึงมิสามารถแปลได้ 

ข้อความอักษรล้านนาที่มุมขวาล่าง อ่านได้ความว่า 

“นางพรมจาลีลบพระยา

วี . จุ[เ]ข้ากา(หรือ พา?)ไม้ไผ่แช

เปนผงทุลีไพหนี้แลอีสาวเหย

ไผ . แล้วอย่าไพ . . เขงเ

นางพรมจาลีลบพระยา

วี . จุ[เ]ข้ากา(หรือ พา?)ไม้ไผ่แช

เปนผงทุลีไพหนี้แลอีสาวเหย

ไผ . แล้วอย่าไพ . . เขงเ…”

เนื่องจากข้อความไม่ครบจึงมิสามารถแปลได้

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels