วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 3-4(กัณฑ์ที่ 10)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณฝั่งขวาสุด เป็นเรื่องราวในส่วนแรกของกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์ ภายหลังจากที่เจ้าจันทคาธได้ลาชายาผู้เป็นธิดาของเศรษฐีทั้ง 3 ในกัณฑ์ที่ 9 ไปเเล้วนั้น จึงใส่เกือกแก้วถือพระขรรค์กายสิทธิ์เหาะเรื่อยไปในอากาศ แล้วจึงเเวะพักที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดี เเล้วจึงมาเขียนต่อในกัณฑ์ที่ 10 เป็นเรื่องราวในตอนที่พระนางพรหมจารีได้พบกับเจ้าจันทคาธ หลังจากถูกลอยแพมาโดยพระญาสุทัสสนจักร พระราชโอรสพระญานันทกิตติแห่งเมืองอนูปมานคร ภายหลังจากเสกสมรสกันได้เพียง 7 วัน เพียงเพราะพระเจ้าสุทัสสนจักรได้ไปพบกพระนางเทวธิสังกาที่มาอาศัยอยู่กับยายปริสุทธิ ครั้นเดินทางสู่นครกาสี เกิดพายุจนเรือพระที่นั่งอัปปาง พระนางเทวธิสังกานั้นเป็นสตรีที่มีพระรูปโฉมงดงามปานนางอัปสร จึงต้องพระทัยพระเจ้าสุทัสสนจักรอยากได้เป็นพระมเหสี ความทราบถึงพระนางพรหมจารีที่เพิ่งอภิเษกกันได้เพียง 7 วัน ทรงไม่พอพระทัยตัดพ้อกับพระเจ้าสุทัสสนจักร ทำให้พระเจ้าสุทัสสนจักรโกรธจึงจับพระนางลอยแพ (เป็นเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งในกัณฑ์ที่ 6 พรหมจาริกกัณฑ์) และได้เจ้าจันทคาธฉุดแพมาจอดไว้ริมฝั่ง เจ้าจันทคาธจึงได้ไต่ถามพระนางพรหมจารีว่า “ถ้าปรารถนาจะเสด็จไปที่ใดก็จงเสด็จไปตามพระอัธยาศัย” ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “เจ้าจันทคาดเอานางพรมมจาลีออกน้ำหนี้แล คันเจ้าจันทคาดรู้ว่าผัวเพิ้นเอาไหลน้ำมา เจ้าก็ขดออกไพนั่งอยู่ไก นางพรหมจาลีน้อยใจล้องไห้อยู่แล” แปลได้ว่า “เจ้าจันทคาธนำพระนางพรหมจารีขึ้นจากแพ เมื่อรู้ว่าสามีเป็นคนเอาลอยแพมา จึงนั่งถอยห่างกันเหมือนรังเกียจเดียดฉันท์ ทำให้พระนางพรหมจารีเสียใจนั่งร้องไห้” ครั้นนั้นเจ้าจันทคาธอาสาจะพานางกลับไปหาพระชนกชนนี แต่พระนางไม่กลับเพราะอายเสนาอมาตย์จึงไม่กล้ากลับไป เจ้าจันทคาธเเละพระนางพรหมจารีพูดคุยกันเเละนางก็เผลอหลับไป เจ้าจันทคาธจึงเอาแก้วทิพยเนตรส่องดูก็รู้ว่า มารดาเลี้ยงของพระนางในเมืองปัญจาลนครมีอยู่คนหนึ่งชื่อสุริยโยธา จึงเข้าประคองพระนางเหาะไปแล้ววางลงไว้ ณ ประเทศแห่งหนึ่ง ชาวบ้านป่า ให้นอนหลับไปจนอรุณขึ้นสว่าง พระนางตื่นขึ้นเหลียวดูทิศทั้งหลายนึกแปลกใจ วานนี้เราอยู่ริมแม่น้ำ นี่ไม่ใช่ที่ๆอยู่วานนี้ ท่านผู้นี้เป็นมนุษย์อัศจรรย์ ไม่เช่นนั้นก็เป็นเทวดามีมหิทธิฤทธิ์ หรือจะเป็นคนธรรพ์จึงพาเรามาไว้ในที่นี้ พระนางพรหมจารีจึงได้ถามชายผู้หนึ่งที่ผ่านมา ถึงได้รู้ว่านี้คือเมืองปัญจาลนครที่อยู่ของนางสุริยโยธา จึงได้ไปเสาะแสวงหานางสุริยโยธาจนได้เจอ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels