วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 3-4(กัณฑ์ที่ 10)1.6

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมในกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์ เล่าเหตุการณ์บนเรือนของนางสุริยโยธา เนื้อเรื่องในตอนนี้เล่าถึงตอนที่นางพรหมจารีนำทองคำพันลิ่มมาให้แก่นางสุริยโยธา เพื่อใช้เป็นค่าครู เล่าเรียนวิชายุทธศิลปะและศัสตราศิลปะ ภาพเขียนภาพนี้เขียนภาพนางพรหมจารีขณะกำลังก้มกราบนางสุริยโยธา เบื้องหน้ามีทองคำพันลิ่มวางบนพาน หรือ “ขัน” ในภาษาล้านนา นำไปมอบแก่นางสุริยโยธา ผู้ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาในภายหน้านี้ ณ เรือนของนางสุริยโยธา ซึ่งมีลักษณะเป็นเรือนยกพื้นแบบล้านนาคือ เป็นเรือนจั่วสองหลังติดกัน มีชานหน้าเรือน 

ในบริเวณนี้ (ชานหน้าบ้าน) มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “นางพรมมจาลี” 

ส่วนนางพรหมจารีแต่งกายแบบหญิงในราชสำนักล้านนา คือ นำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบหรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นตีนจกคือซิ่นที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ส่วนท้องซิ่นก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผ้าซิ่นตีนจกในเมืองน่าน มุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ“วิดว้อง”ไว้กลางศีรษะมัดมวยด้วยสร้อยคำหรือสร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000