วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 3-4(กัณฑ์ที่ 10)1.8

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมส่วนสุดท้ายของกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์ ถูกข้ามมาเขียนไว้ในผนังระหว่างช่องหน้าต่างที่ 6 และ 7 เขียนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปราสาทของพระเจ้าธรรมขันตี แห่งเมืองอนุราธบุรี โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปราสาทนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 เหตุการณ์ (ทั้งสองข้างของปราสาท)

เหตุการณ์แรกบริเวณฝั่งซ้ายของปราสาท เขียนเล่าเหตุการณ์ซ้อนกันอยู่ 2 กัณฑ์ คือในเหตุการณ์ตอนท้ายของกัณฑ์ที่ 10 และตอนต้นของกัณฑ์ที่ 11 เเละเหตุการณ์ที่สองบริเวณฝั่งขวาของปราสาท เขียนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดในกัณฑ์ที่ 11 

1 เรื่องราวในตอนสุดท้ายของกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์ เขียนเล่าเรื่องในตอนที่พระเจ้ากาวินทะ ส่งฑูตมาสู่ขอนางพรหมจารี จากพระเจ้าธรรมขันตี โดยเนื้อหาตอนนี้มีความว่า “ในกาลนั้นว่ามีพระราชาองค์หนึ่ง พระนามว่ากาวินทะ เสด็จดำรงราชย์อยู่ในพระนครเวสาลี ท้าวเธอมีเดชอำนาจมาก ทรงรอบรู้ศิลปะทั้งปวง มีพลพาหนะมากมาย พระมเหสีของพระองค์สิ้นพระชนม์ ต่อมาทรงทราบว่าพระนางพรหมจารี มีพระรูปสิริงดงามก็มีพระหฤทัยปฏิพัทธ์ ให้จัดช้าง ม้า ทาสี ทาสา โคผู้ แก้วคู่ควรเมือง ทองแสนลิ่ม มอบให้ราชทูตนำมาพร้อมราชสาส์น ส่งไปถวายพระเจ้าธรรมขันตี เพื่อทูลขอพระราชธิดาจากพระเจ้าธรรมขันตี แต่พระเจ้าธรรมขันตีได้แจ้งไปว่าได้ยกพระนางพรหมจารีให้แก่พระเจ้าสุทัสสนจักรไปแล้ว ราชฑูตจึงขอลากลับ แต่เป็นขณะเดียวกันที่พระนางพรหมจารีกลับมาพร้อมเจ้าจันทคาธ พระนางพรหมจารีได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระชนกชนนีฟัง นำความปลาบปลื้มแก่พระเจ้าธรรมขันตีเป็นยิ่งนัก จึงได้ยกพระนางพรหมจารีให้แก่เจ้าจันทคาธ รวมถึงให้ครองเมืองอนุราธบุรี นอกจากนี้ยังทรงมอบราชสมบัติแล้วทรงยกปฐวีกัปปเภทธนู ปฐวีวิชัยพระขรรค์ และช้างอาวุธวิชัย  ความทั้งหมดของพระนางพรหมจารีนี้ได้ทราบถึงคณะฑูตและได้กลับไปรายงานต่อพระเจ้ากาวินทะ จบกัณฑ์ที่ 10 พรหมจาริยาอภิสิญจนกัณฑ์”

2.เรื่องราวในตอนต้นของกัณฑ์ที่ 11 กาวินทราชยุทธกัณฑ์ เขียนเล่าเหตุการณ์ที่พระเจ้ากาวินทะส่งคณะฑูตมาสู่ขอพระนางพรหมจารีจากพระเจ้าธรรมขันตี ครั้งที่ 2 โดยเนื้อหาตอนนี้มีความว่า “พระเจ้ากาวินทะได้ส่งคณะฑูตกลับไปยังเมืองอนุราธบุรี เพื่อขอนางพรหมจารีอีกครั้ง ครั้นเมื่อคณะฑูตไปถึงเมืองอนุราธบุรี ได้เข้าไปทำการสู่ขอพระนางพรหมจารีต่อพระเจ้าธรรมขันติอีกครั้ง ความทราบถึงพระนางพรหมจารีจึงได้ออกมาแจ้งต่อคณะฑูตว่า คนที่เหมาะจะเป็นพระสวามีของพระนางคือจันทคาธ ที่ช่วยเหลือพระนางยามตกทุกข์ได้ยากเพียงผู้เดียว หามีบุรุษใดเสมอเหมือน เมื่อสดับได้ดังนั้นคณะฑูตจึงผิดหวัง ขอลากลับไป จึงนำความไปทูลต่อพระเจ้ากาวิลทะ เมื่อพระเจ้ากาวิลทะทราบความดังนั้น จึงบันดาลโทสะเป็นอย่างมาก เรื่องราวในเหตุการณ์นี้จึงเป็นมูลเหตุของสงคราม ระหว่างพระเจ้ากาวิลทะและพระนางพรหมจารีในเวลาต่อมา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000