วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 1-2-3(กัณฑ์ที่ 9)1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 9 ตโยเสฏฐีธิตาเปสนกัณฑ์ เขียนเล่าเรื่องตั้งแต่ฝาผนังทิศใต้บริเวณผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 2 และ 1 (ส่วนล่าง) แล้วจึงวกกลับไปฝาผนัง (ส่วนบน) ตั้งแต่เหนือหน้าต่างช่องที่ 1 และเขียนเล่าเรื่องต่อไปยังฝาผนังบริเวณหน้าต่างช่องที่ 1 และ 2 (ส่วนบน) ถัดไปจึงเขียนภาพที่ฝาผนังบริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 2 (ส่วนบน) เขียนเล่าเรื่องไปยังในส่วนบนของฝาผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 2 และ 3 แล่วจึงเขียนภาพบนผนัง (ส่วนบน) ของหน้าต่างช่องที่ 3 ไปยังบริเวณด้านบนของฝาผนังบริเวณระหว่างหน้าต่างช่องที่ 3 และ 4 ซึ่งภาพเขียนในกัณฑ์ที่ 9 ตโยเสฏฐีธิตาเปสนกัณฑ์ เขียนจบที่บริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 4 (ด้านบน)จิตรกรรมของกัณฑ์ที่ 9 ตโยเสฏฐีธิตาเปสนกัณฑ์ เป็นเรื่องของการเดินทางและการผจญภัยของจันทคาธและธิดาทั้ง 3 ของเศรษฐีเพื่อกลับสู่เมืองสังกัสนคร ต่อจากกัณฑ์ที่ 8 วนวสนกัณฑ์ ภาพจิตรกรรมในช่องที่ 1 คือระหว่างหน้าต่างช่องที่ 2 และเหนือหน้าต่างช่องที่ 1 เป็นจิตรกรรมในส่วนแรกของกัณฑ์นี้ เป็นเรื่องราวของเศรษฐี 5 ตระกูลได้รับความเดือดร้อนเหล่าญาติลูกหลาน ได้ยินเกียรติคุณของจันทคาธ จึงปรึกษากันว่าได้ยินว่ามีหนุ่มน้อยคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพวกกรมช้าง พวกเราควรไปถามดู เจ้าจันทคาธจึงได้บอกเศรษฐีทั้ง 5 ว่าในที่ใกล้เรือนของพวกท่านมีขุมทรัพย์ใหญ่ขุมหนึ่ง พวกภูตที่รักษาเกิดอดอยากได้พากันเบียดเบียนคนและสัตว์ เศรษฐีทั้ง 5 จึงขอร้องให้เจ้าจันทคาธไปช่วยขับไล่ภูตเหล่านั้น เจ้าจันทคาธๆทรงถือพระขรรค์แก้วเสด็จไปสู่ที่ขุมทรัพย์ ทอดพระเนตรเห็นพวกภูตกำลังกินเนื้อนั้นอยู่ จึงทรงชักพระขรรค์ออกแกว่ง พวกภูตได้พากันหนีไปด้วยอานุภาพพระขรรค์แก้วนั้น ในจิตรกรรมในส่วนนี้มีการเขียนภาพการนิมนต์เชิญพระภิกษุมาช่วยในการทำพิธีขับไล่ภูตผีด้วย

ถัดขึ้นไปด้านบนเหนือหน้าต่างช่องที่ 1 ยังคงเป็นเรื่องของกัณฑ์ที่ 9 ตโยเสฏฐีธิตาเปสนกัณฑ์ในส่วนต่อจากตอนแรก  เป็นเรื่องราวที่เจ้าจันทคาธพานางทั้ง 3 กลับเมืองสังกาสะ ครั้นนั้นเจ้าจันทคาธเดินทางต่อมาทอดพระเนตรเห็นเรือนๆหนึ่ง เข้าพระทัยว่าเป็นเรือนมนุษย์จึงเสด็จแวะทรงเห็นนาง 7 คนซึ่งเห็นคนกำลังทำงานอยู่ก็ทรงทราบอาการว่าเป็นยักษ์ นางยักษ์เห็นมนุษย์เดินผ่านมาคิดว่าควรจะลวงคนทั้ง 4 นี้ไว้จนกว่าสามีเรากลับมา นางทั้ง 3 ซึ่งไม่รู้ว่านี้คือนางยักษ์จึงได้อ้อนวอนให้เจ้าจันทคาธพักที่นี้ก่อน แต่เจ้าจันทคาธทรงรู้ว่านี้คือบ้านของยักษ์จึงไม่อยากให้พักที่นี้ เป็นเวลาเดียวกันกับที่ยักษ์ชายกลับมาพร้อมซากมนุษย์ นางทั้ง 3 ตกใจกลัวแล้วยักษ์ทั้งสองก็จะมาจับเจ้าจันทคาธ และเจ้าจันทคาธได้สังหารยักษ์ทั้งสองเสีย จิตรกรรมต่อมาในบริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 2 ด้านบน เป็นเรื่องราวของตอนที่เจ้าจันทคาธและนางทั้ง 3ได้พบกับผีเย็นขณะเดินทางกลับเมืองสังกัสสะ ภาพถัดมาด้านบนฝาผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 2 และ 3 ยังคงเป็นกัณฑ์ที่ 9 ตโยเสฏฐีธิตาเปสนกัณฑ์อยู่ เป็นตอนที่เจ้าจันทคาธเดินทางต่อไปอีกได้ 7 วันก็ไปถึงภูเขาลูกหนึ่งสูง 5โยชน์ จึงไปหยุดพักอยู่ที่เชิงเขาเหาะเหนือยอดไม้ไปตลอดทาง 7 วันพ้นทางกันดาร จิตรกรรมได้เล่าเรื่องต่อไปด้านบนเหนือหน้าต่างช่องที่ 3 ทั้งสี่จักดำน้ำลงไปทางนี้ 3 วันถึงประตูถ้ำ เมื่อออกจากประตูถ้ำ พบนายพรานคนหนึ่งจึงถามว่าแนวป่านี้เป็นเขตของสังกัสสะใช่หรือ นายพรานจึงตอบว่าใช่ จิตรกรรมด้านบนเหนือหน้าต่างช่องที่ 4 เป็นเรื่องราวตอนท้ายของกัณฑ์ที่ 9 ตโยเสฏฐีธิตาเปสนกัณฑ์ เป็นเรื่องราวที่เจ้าจันทคาธถึงบ้านเศรษฐีและนำส่งนางทั้ง 3 ให้แก่บิดามารดา เมื่อถึงเมืองสังกัสนครธิดาทั้ง 3 ได้พบหน้าบิดาของตน ซึ่งบิดาทั้ง 3 ได้ถามจันทคาธว่าได้ทั้ง 3 เป็นภรรยาหรือยัง ซึ่งจันทคาธไม่เคยล่วงเกินนางทั้ง 3 เลยแม้แต่น้อย นำความปลาบปลื้มแก่เศรษฐีทั้ง 3 เป็นยิ่งนัก จึงได้ยกธิดาทั้ง 3 แก่จันทคาธ จันทคาธอยู่ได้ 22 วันก็ระลึกถึงนางเทวธิสังกา จึงบอกลานางทั้ง 3 ว่า เราพลัดจากนางเทวธิสังกามานาน เมื่อระลึกถึงใคร่จักลาเจ้าไปตามนาง จึงไปหาเศรษฐีผู้พ่อตาแม่ยาย แจ้งเรื่องราวแล้วจึงอำลาท่านพวกเศรษฐี จันทคาธจึงฝากภรรยาทั้ง 3 นางไว้ในสำนักบิดามารดาแล้ว ใส่เกือกแก้วถือพระขรรค์กายสิทธิ์เหาะเรื่อยไปตามอากาศ แล้วลงริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดี นั่งอยู่ ณ โคนไม้แห่งหนึ่ง ลงอาบน้ำ แล้วขึ้นมานั่งบริโภคโภชนาหารอยู่ที่เดิม จบกัณฑ์ที่ 9 ตโยเสฏฐีธิตาเปสนกัณฑ์

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000