วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 3-2-1(กัณฑ์ที่ 8)1.6

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านล่าง (ระหว่างหน้าต่างช่องที่ 2 และ 3) เขียนภาพเหตุการณ์ในตอนที่เจ้าจันทคาธพานางธิดาของเศรษฐีทั้ง 3 ออกเดินไปตามป่า ได้เดือนหนึ่ง จนมาบรรลุถึงเมืองปาตลีบุตร จึงพากันเข้าไปอาศัยอยู่ที่ศาลานอกบ้านแห่งพวกกรมช้าง ครั้นนั้นช้างพระที่นั่งของพระเจ้าปาตลีบุตรหายไปจากโรงช้าง เหล่ากรมช้างเที่ยวแสวงหาได้เดือนหนึ่ง แต่ยังไม่พบ พวกกรมช้างจึงได้เข้าไปไตร่ถาม เจ้าจันทคาธที่ประทับนั่งอยู่ในศาลากับธิดาเศรษฐีทั้ง 3 ความว่า “พ่อพวกเธอมาจากป่า ได้พบช้างพระที่นั่งของพระเจ้าอยู่หัวของเราบ้างไหม” เมื่อทรงสดับความเเล้วเห็นทีจักต้องช่วย จึงอมดวงมณีวิเศษที่ได้จากนาค แล้วทอดพระเนตรดู ทรงแลเห็นช้างพระที่นั่ง อันเกิดจากเทพารักษ์ซ่อนเอาไว้ จึงตรัสบอกเหล่ากรมช้างว่า “ดูก่อนท่านทั้งหลาย ช้างพระที่นั่งนั้นเทพารักษ์ซ่อนไว้ที่เขาโน้น จงบวงสรวงเทพารักษ์ๆ จักปล่อยให้กลับมาในคืนวันนี้” ฝ่ายนายบ้านกับพวกกรมช้างจึงพร้อมกันบวงสรวงเทพารักษ์ ตามคำชี้เเนะของเจ้าจันทคาธ เมื่อเห็นดังนั้นเหล่าเทพารักษ์จึงเกิดความเลื่อมใสเจ้าจันทคาธ ซึ่งตนได้รับพลีกรรมเพราะเจ้าจันทคาธบอกพวกกรมช้าง จึงได้ปล่อยช้างพระที่นั่งให้กลับคืนยังโรงช้างในคืนนั้นดังเดิม

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000