วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 3-2-1(กัณฑ์ที่ 8)1.4

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณข้างหน้าต่างช่องที่ 3 (ฝั่งขวา) เขียนภาพยักษ์ โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึง ยักษ์ป่าตนหนึ่ง มีกายใหญ่ประมาณเท่าภูเขามาพบเข้ากับเจ้าจันทคาธและนางทั้งสาม จึงได้กล่าวขอนางทั้ง3 จากเจ้าจันทคาธ แต่เจ้าจันทคาธไม่ให้ ยักษ์จึงถลึงตาดูเจ้าจันทคาธ ดวงตาของยักษ์นั้นประมาณเท่าผลมะพร้าว มีสีแดงดุจถ่านเพลิง ยักษ์เอื้อมมือไปจะจับนางทั้ง 3 ครานั้นเจ้าจันทคาธจึงชักพระขรรค์ออกแกว่ง ยักษ์ตกใจกลัวในฤทธาของอานุภาพพระขรรค์ จึงหนีเข้าป่าไป
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading