วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 1-2-3(กัณฑ์ที่ 9)1.7

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณด้านบนของฝาผนังระหว่างหน้าต่างช่องที่ 2 และ 3 เขียนภาพเหตุการณ์หนึ่งในกัณฑ์ที่ 9 ตโยเสฏฐีธิตาเปสนกัณฑ์ เป็นเหตุการณ์ในตอนที่เจ้าจันทคาธ ออกเดินทางต่อไปอีกได้ 7 วัน ก็ไปถึงภูเขาลูกหนึ่งสูง 5 โยชน์ จึงหยุดพักอยู่ที่เชิงเขา และเหาะเหนือยอดไม้ไปตลอดทาง 7 วัน จนพ้นทางกันดาร ต่อมาช่างเขียนได้เขียนเล่าเรื่องต่อไปด้านบนบริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 3 เป็นเหตุกาณ์ในตอนที่เจ้าจันทคาธและนางทั้ง 3 มาถึงประตูถ้ำ โดยมีเนื้อหาเล่าถึงเหตุกาณ์ความว่า “ถึงประตูถ้ำแล้วเดินเรื่อยไปตามถ้ำ 3 วันออกจากถ้ำ แล้วเดินไปตามทางอีก 3 วันจึงจักถึงสังกัสสนคร คิดฉะนี้แล้วจึงปรึกษานางทั้งสามว่า คราวนี้เราจะไปทางไหนดี สองข้างเขาก็มียักษ์ดุร้าย ตรงขึ้นไปลมร้ายก็จัดนัก  เราจักดำน้ำลงไปทางนี้ 3 วันถึงประตูถ้ำ”

ภาพเขียนบริเวณนี้มีภาษาล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าจันทคาดเอานางทัง 3 ดั้นดอย หนี้แล”  

ส่วนการแต่งกายของเจ้าจันทคาธ ทรงเครื่องแบบชาวบางกอก คือ สวมเสื้อคอตั้งแขนยาวนุ่งโจงกระเบน มีผ้าคาดเอว ไว้ผมทรงมหาดไทย และไม่สวมรองเท้า ส่วนธิดาเศรษฐีทั้ง 3 แต่งกายแบบหญิงในล้านนา คือนำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบหรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นตีนจก (คือซิ่นที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ส่วนท้องซิ่นก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น) ไว้ผมแบบมุ่นมวย เรียกว่าเกล้าแบบ “ตั้งเกล้า” หรือ “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะ  เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000