วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 1-2-3(กัณฑ์ที่ 9)1.9

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณด้านบนหน้าต่างช่องที่ 3 เขียนเรื่องราวในตอนที่เจ้าจันทคาธออกจากประตูถ้ำ เดินไปตามแนวป่า ไปพบกับพรายป่า จึงถามพรานป่าความว่าเจ้าจันทคาธ: หนทางไหนที่จะไปเมืองสังกัสสะ 

พรานป่า: พวกท่านมาจากไหน 

เจ้าจันทคาธ: มาจากเมืองปาตลีบุตร ทางที่จะไปเมืองสังกัสสะยังไกลอีกเท่าไร 

พรานป่า: หนทางจากนี้ไปถึง 3 วันก็ถึง 

เมื่อเจ้าจันทคาธสดับได้ดังนั้นจึงพานางทั้ง 3 ไปตามทางที่นายพรานบอก

ภาพเขียนบริเวณขวามือ มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าจันทคาดเอานางทัง 3 มาจวบใส่พรานป่า แล้วลวดขอพรานป่าไปส่งเถิงเมิง……สังกัสสะณคอรแล…”  และภาพเขียนบริเวณซ้ายมือ มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “อันนี้เป็นเมิงนางเราเล่ากา” และ “แม่นแท้แลเจ้า”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000