วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 1-2-3(กัณฑ์ที่ 9)1.11

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนเหตุการณ์ในตอนที่เจ้าจันทคาธพานางทั้ง 3 ดำน้ำ เพื่อกลับเมืองสังกาสะ ภาพนี้เขียนภาพโพรงถ้ำสองช่อง เขียนภาพเท้าของเจ้าจันทคาธและนางทั้ง 3 โผล่เหนือน้ำ โดยเป็นการเขียนที่เเสดงให้ผู้ชมภาพเกิดทัศนาถึงเหตุการณ์ดำน้ำ หรือการมุดถ้ำ ของเจ้าจันทคาธและนางทั้ง 3 ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนากำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “เจ้าจันทคาดเอานางทัง 3 ดั้นดอย หนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าจันทคาธเอานางทั้ง 3 มุดดอยนี้” (ดั้น เป็นภาษาล้านนา อาจจะหมายถึง การมุดเพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งใดที่มีขนาดใหญ่ เช่น น้ำ ภูเขา ถ้ำ ฯลฯ เป็นต้น)
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels