วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 1-2-3(กัณฑ์ที่ 9)1.12

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณด้านบนหน้าต่างช่องที่ 3 เป็นเรื่องราวในตอนที่เจ้าจันทคาธออกจากถ้ำ เเล้วเดินไปตามแนวป่าจนไปพบกับพรานป่า จึงถามพรานป่าว่า “หนทางไหนที่จะไปเมืองสังกัสสะ” พรานป่าจึงถามว่า “พวกท่านมาจากไหน” เจ้าจันทคาธตอบว่า “มาจากเมืองปาตลีบุตร ทางที่จะไปเมืองสังกัสสะยังไกลอีกเท่าไร” พรานจึงตอบว่า “หนทางจากนี้ไปถึง 3 วันก็ถึง” เมื่อเจ้าจันทคาธสดับได้ดังนั้นจึงพานางทั้ง 3 ไปตามทางที่นายพรานบอก ในบริเวณฝั่งขวามือมีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “เจ้าจันทคาดเอานางทัง 3 มาจวบใส่พรานป่า แล้วลวดขอพรานป่าไปส่งเถิงเมิง……สังกัสสะณคอรแล…” แปลได้ว่า “เจ้าจันทคาดเอานางทั้ง 3 มาพบพรานป่า แล้วขอให้พรานป่าพาไปส่งยังเมืองสังกัสสะ” และบริเวณฝั่งซ้ายมือมีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่สองชุด ประกอบด้วย ชุดแรกอยู่บริเวณด้านหน้าของเจ้าจันทคาธ อ่านได้ความว่า “อันนี้เป็นเมิงนางเราเล่ากา” แปลได้ว่า “ที่นี้คือเมืองของนางใช่หรือไม่” และชุดที่สองอยู่บริเวณด้านบนเหนือนางทั้ง 3 อ่านได้ความว่า “แม่นแท้แลเจ้า” แปลได้ว่า “ถูกต้องแล้วคะ”
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading