วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 3-2-1(กัณฑ์ที่ 8)1.7

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณส่วนล่าง (เหนือหน้าต่างช่องที่ 2) เขียนภาพเหตุการณ์ในตอนควาญช้างจัดงานฉลองการกลับคืนมาของช้างพระที่นั่ง ความว่า “รุ่งขึ้นพวกกรมช้างมีความดีใจมาก ที่ได้เห็นช้างอยู่ในโรง พากันยินดีต่อเจ้าจันทคาธ ว่าเป็นคนพูดจริง ได้พร้อมกันจัดเครื่องบรรณาการต่างๆ ไปถวายเจ้าจันทคาธ” บริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ไปฮอมตานเจ้าจันทคาด”ภาพเขียนภาพนี้แสดงให้เก็นถึงวัฒนธรรม ในการเฉลิมฉลองของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเอื้อเฟื้อแผ่และความสมานสามัคคีของคนโบราณ นอกจากนี้ผู้เขียนยังสอดเเทรกวิถีชีวิตที่พบได้ในชีวิตประจำวันลงไปบนภาพเขียน อาทิ ภาชนะในการทำอาหาร เช่น กะทะสีดำขนาดใหญ่ คนล้านนาจะเรียกว่า “หม้อขาง” รวมถึงภาชนะอื่น เช่น หวดนึ่งข้างเป็นต้น

ในส่วนของการแต่งกายของชายในภาพ มีลักษณะการเเต่งกายแบบชายชาวล้านนาทั่วไป คือ เปลือยอก มีการนำผ้าแถบสีเรียบมาโพกที่ศีรษะ   นุ่งผ้าที่มีลวดลายผืนเดียว เรียกว่า “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ ตั้งแต่บริเวณท้องน้อยจนถึงหัวเข่า เป็นลวดลายของสัตว์ในป่าหิมพานต์ คนล้านนามักเรียกว่า “สักเตี่ยวก้อม” หรือ “สักขาลาย” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่นิยมอย่างมากในชายชาวล้านนาในอดีต และไว้ผมสั้นทรงมหาดไทย ไม่สวมรองเท้า 

ส่วนหญิงในภาพแต่งกายแบบหญิงในล้านนา คือนำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบ หรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่ง “ซิ่นป้อง” เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น ไว้ผมมุ่นมวย เรียกว่าเกล้าแบบ “ตั้งเกล้า” หรือ “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะ หรือปล่อยผม ที่หูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000