วัดพระธาตุช้างค้ำ ทิศเหนือ 1.8

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

จิตรกรรมในช่องเล็กฝั่งซ้ายของฝาผนังฝั่งทิศเหนือ จิตรกรรมบริเวณนี้เสียหายค่อนข้างมาก เห็นจิตรกรรมเลือนลาง เป็นภาพพระสัมมาพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนบัลลังค์ฐานสูง มีผ้าทิพย์ห้อยด้านหน้า ด้านข้างมีภาพพระเจดีย์ ด้านหน้ามีภาพพระอิริยาบถประทับยืน พระกรทั้งสองทอดยาวข้างพระวรกาย หงายฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออก ข้างหน้า แสดงพระอิริยาบถอันหมายถึงเปิดโลก ด้านล่างขวามีภาพพระสัมมาพระพุทธเจ้าประทับนั่ง แต่ภาพเลือนลางมากจนมิสามารถระบุได้ว่าเป็นปางอะไร

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
05/03/2567
RESOURCE TYPE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20240304_MR_วัดพระธาตุช้างค้ำ_09
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย  view map
ORIGINAL SIZE:
DIGITAL SIZE:
20267 x 28679  Pixels